Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Angielski i niemiecki gratis dla właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw.

Angielski i niemiecki gratis dla właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw.

Zapraszamy od udziału w bezpłatnym szkoleniu unijnym. oto szczegółowe informacje:
                  
Skrócony opis szkolenia
Projekt ma celu podniesienie kompetencji językowych właścicieli i pracowników MP. Projekt zakłada zrealizowanie szkoleń z języka angielskiego ogólnego i biznesowego oraz języka niemieckiego biznesowego.

Adresaci szkolenia Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw z terenu woj.śląskiego. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców zatrudniających osoby z wykształceniem maksimum średnim oraz z powiatów:sosnowieckiego,bielskiego i częstochowskiego.

Cel szkolenia
Cel główny projektu to podniesienie konkurencyjności 40 MP z terenu woj. śląskiego poprzez szkolenia jęz. dla 180 pracowników w okresie 01.10.2013-30.06.2015 r.

Cele szczegółowe projektu to:

- Zwiększenie ogólnych kompetencji z jęz. angielskiego 80 pracowników MP w okresie 01.10.2013 r.-30.06.2015 r.
-Podniesienie kompetencji z jęz. biznesowego ang. 40 pracowników MP w okresie 01.10.2013 r.-30.06.2015 r.
-Podniesienie kompetencji z j.niemieckiego biznesowego 60 pracowników MP w okresie 01.10.2013r.-30.06.2015r.
-Zwiększenie komunikatywności w jęz. angielskim 180 pracowników MP w okresie 01.10.2013 r.-30.06.2015 r.

Program szkolenia Szkolenia z jezyka angielskiego realizowane będą na dwóch profilach:

- Angielski ogólny - to podstawa rozwoju firmy
- Angielski biznesowy – to szansa na pełny rozwój firmy
Szkolenia z języka niemieckiego –kluczem do kontaktu z partnerem biznesowym.

Kurs języka angielskiego ogólnego –
obejmuje 120 godzin lekcyjnych, średnio 4 godziny zajęć tygodniowo i będzie się odbywał w dwóch edycjach:
I etap będzie realizowany XII.2013r-VIII.2014r.(40 osób)
II etap będzie realizowany X.2014r.-VI.2015r.(40 osób)

Kurs języka angielskiego biznesowego -obejmuje 120 godzin lekcyjnych,średnio 4 godziny zajęć tygodniowo I będzie się odbywał w dwóch edycjach:
I etap będzie realizowany XII.2013r-VIII.2014r.(20 osób)
II etap będzie realizowany X.2014r.-VI.2015r.(20 osób)

Kurs języka niemieckiego biznesowego
-obejmuje 120 godzin lekcyjnych,średnio 4 godziny zajęć tygodniowo I będzie się odbywał w dwóch edycjach:
I etap będzie realizowany XII.2013r-VIII.2014r.(30 osób)
II etap będzie realizowany X.2014r.-VI.2015r.(30 osób)

Szkolenia z języka angielskiego ogólnego realizowane będą na poziomach A0-B1. Szkolenia zakończą się egzaminem TELC lub równoważnym. W ramach zajęć każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów edukacyjnych i piśmienniczych. Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych, także na terenie przedsiębiorstw.

Szkolenia z języka angielskiego biznesowego realizowane będą na poziomach B1-C1. Szkolenia zakończą się egzaminem LCCI lub równoważnym. W ramach zajęć każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów edukacyjnych i piśmienniczych. Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych, także na terenie zainteresowanych przedsiębiorstw.

Szkolenia z języka niemieckiego biznesowego realizowane będą na poziomach B1-C1. Szkolenia zakończą się egzaminem LCCI lub równoważnym. W ramach zajęć każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów edukacyjnych i piśmienniczych. Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych, także na terenie zainteresowanych przedsiębiorstw.

Kwalifikacje do poszczególnych grup dokonują lektorzy na podstawie testów plasujących.


Opis metodyki szkolenia Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych, także na terenie zainteresowanych przedsiębiorstw w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, średnio 4 godziny zajęć tygodniowo. Godziny zajęć językowych będą uzgodnione z pracodawcami biorącymi udział w projekcie. Zgodnie z dokumentacją konkursową przewiduje się możliwość realizacji zajęć w dni robocze w trybie dziennym i wieczorowym oraz w weekendy w trybie weekendowym.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Szkolenia z języka angielskiego ogólnego zakończą się egzaminem TELC lub równoważnym. Natomiast szkolenia z języka angielskiego biznesowego oraz języka niemieckiego biznesowego zakończą się egzaminem LCCI lub równoważnym

Zakres usług wchodzących w szkolenie Uczestnicy kursów językowych będą mieli zapewniony komplet materiałów edukacyjnych i piśmienniczych.

Warunki ukończenia szkolenia Przez zakończenie udziału w zajęciach rozumiane będzie przystąpienie uczestnika do post-testu
                                                             
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt:

Learning Systems Poland Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 11
40-097 Katowice
Monika Binkowska
Asystent Projektu
e-mail: mbinkowska@empikschool.com
tel: 605110131


                                                                                                               

18

GRU

2013

1321

razy

czytano