Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Konsultacje społeczne Gminny System Gospodarowania Odpadami.

Konsultacje społeczne Gminny System Gospodarowania Odpadami.

Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach zostały zarządzone konsultacje społeczne w zakresie uchwał związanych z  Gminnym System Gospodarowania Odpadami. Konsultacje są  przeprowadzone w okresie od 20.12.2013r. do 03.01.2014r.

Oto lista zarządzeń:

Zarządzenie Nr 83 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Dokumenty dostępne pod adresem:  http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/3044

Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.
 

Dokumenty dostępne pod adresem:  http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/3045

Zarządzenie Nr 85 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w spawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/189/2013 w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Dokumenty dostępne pod adresem: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/3046
 

20

GRU

2013

1343

razy

czytano