Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Złote odznaki dla paulinów.

Złote odznaki dla paulinów.

Przeor Leśniowskiego sanktuarium ojciec Jerzy Kielech oraz podprzeor ojciec Stanisław Knapek odebrali Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Złota odznakę przyznano również dla Klasztoru  Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie.  O odznaczenia wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. Dekoracji  dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski w dniu 6 stycznia 2014 roku tuż po mszy z udziałem samorządowców z regionu częstochowskiego. O przyznaniu odznak zadecydowała Kapituła Odznaki Honorowej przy Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Ojciec Jerzy Kielech od 25 lat jest zakonnikiem w Zgromadzeniu Ojców Paulinów. Od 2010 roku pełni funkcję przeora Klasztoru przy Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych w Żarkach-Leśniowie, przy którym znajduje się jedyny na świecie pauliński nowicjat. O. J. Kielech jest nie tylko kapłanem i przełożonym, ale także kustoszem liczącego blisko 5 wieków kompleksu klasztornego. Po słynnej kradzieży koron z figury Matki Bożej Leśniowskiej o. Kielech, dzięki ogromnej sympatii jaką się cieszy, zebrał środki na odtworzenie koron i w 2011r., po poświęceniu ich przez papieża Benedykta XVI doprowadził do rekoronacji figury. W uzasadnieniu do przyznania odznaki burmistrz Klemens Podlejski wskazał również na fakt, iż przeor wyposażył cały kompleks klasztorny w system ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej. Dzięki staraniom o. J. Kielecha mocno zaawansowane są prace przy budowie Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.

Ojciec Kielech promuje na szeroką skalę w Polsce i za granicą leśniowskie sanktuarium, kontynuując działania swojego poprzednika. Wiele trudu włożył w wydanie przepięknego albumu „Leśniów” przedstawiającego historię sanktuarium i trzywiekową obecność w tym miejscu paulinów. Daleko zaawansowane są rozmowy dotyczące  wystawienia w Watykanie dzieła „Siedem pieśni Marii” zaliczanego do najpiękniejszych oratoriów, a związanego z Leśniowem.  O. Jerzy Kielech jest też inicjatorem corocznych opłatkowych spotkań samorządowców  z naszego województwa oraz odbywających się od trzech lat festynów, których celem jest promowanie bezpieczeństwa na drogach.
Wniosek o przyznanie złotej odznaki dla ojca Stanisława Knapka został poparty następującymi faktami. Stanisław Knapek od ponad 30 lat jest zakonnikiem w Zgromadzeniu Ojców Paulinów.  W latach 1992 – 1998 pełnił funkcję przeora Klasztoru- Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych w Żarkach – Leśniowie. Przy klasztorze mieści się, jeden z trzech na świecie pauliński nowicjat.

Ojciec Stanisław Knapek wspomógł m.in. akcję zbierania środków na odtworzenie skradzionych koron z figury Matki Bożej Leśniowskiej i jest mocno zaangażowany w budowę Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.
Przez swoje działania jest bardzo dobrze znany i ceniony przez lokalną społeczność. Przez wiele lat pracował z młodzieżą ucząc katechezy w Liceum Ogólnokształcącym w Żarkach. Jest nieocenionym powiernikiem duchowym dla osób starszych i schorowanych, których regularnie odwiedza służąc spowiedzią, komunią świętą oraz dobrym słowem. Ściśle współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarkach organizując nieodpłatnie obiady dla dzieci niepełnosprawnych podczas ich wycieczek, był inicjatorem utworzenia jadłodajni dla osób bezdomnych i biednych, która obecnie nadal funkcjonuje. W latach, w których pełnił funkcję przeora klasztoru regularnie przekazywał jałmużnę dla osób biednych oraz bezdomnych w okresach zimowych  Swoją wiedzą i doświadczeniem służy zarówno innym zakonnikom, jak i mieszkańcom. O. Stanisław jest bardzo skromnym człowiekiem, niedbającym o swoją popularność, który całe swoje dotychczasowe życie kapłańskie poświęcił osobom potrzebującym pomocy.

W uzasadnieniu do przyznania odznaki dla zakonników z klasztoru w Leśniowie burmistrz wskazał następujące argumenty. Bracia paulini od 1706r. sprawują opiekę nad Sanktuarium Matki Bożej.  Tu znajduje się figura Matki Bożej ofiarowana w 1382r. przez księcia Władysława Opolczyka, który zatrzymał się w Leśniowie wioząc na Jasną Górę obraz Czarnej Madonny. Już przed trzema wiekami, dzięki staraniom ojców paulinów kościół popadający w ruinę udało się uratować i rozbudować, tworząc przy nim klasztor.  Zakonnicy z leśniowskiego klasztoru w czasach niewoli dawali schronienie powstańcom. Za tę działalność klasztor był represjonowany.  W 1864r. klasztor w Leśniowie za pomoc paulinów dla uczestników Powstania Styczniowego, a wcześniej Powstania Listopadowego ukazem cara Aleksandra III został poddany na wiele lat kasacie. Także w czasie II wojny światowej okupant ograniczył funkcjonowanie leśniowskiego sanktuarium i klasztoru przy którym w 1937r. utworzono pauliński nowicjat (dziś to jedyny ośrodek na świecie przygotowujący do życia konsekrowanego przyszłych paulinów). Również w czasach komuny represjonowano zakonników i kościół w Leśniowie, bowiem ten klasztor nie tylko modlitwą podtrzymywał Polaków na duchu, ale był także miejscem spotkań osób prześladowanych przez władze komunistyczne. Dlatego, gdy w 1967r. miało dojść do koronacji figury Matki Bożej Leśniowskiej ówczesne władze nie zgodziły się na uroczystości. Mimo działań operacyjnych SB, koronacja odbyła się z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych oraz przybyłych specjalnie na tę uroczystość prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i ówczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły.

Paulini z Leśniowa od kilkudziesięciu lat walczą o dobro rodziny. To spowodowało, że papież Jan Paweł II uznał sanktuarium leśniowskie jako Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych. Każdego roku rośnie liczba pielgrzymów i turystów odwiedzających Leśniów.  To zasługa miejscowych paulinów którzy włączyli się do kampanii popularyzującej uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej na terenie której znajduje się ich klasztor. Leśniów zyskał sławę w kraju i za granicą także dzięki słynnemu oratorium leśniowskiemu „Siedem pieśni Maryi” (czynione są starania by dzieło to wystawione zostało przed papieżem Franciszkiem w Watykanie) oraz słodkim produktom leśniowskim. Od kilku lat paulini zapraszają do Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych „rodzinę”  śląskich samorządowców błogosławiąc podczas spotkania opłatkowego  by ich działania jak najlepiej służyły społeczeństwu które reprezentują.
 

07

STY

2014

7539

razy

czytano