Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników

Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.

Warunki, które muszą spełnić aby ubiegać się o refundacje są następujące:
  • Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS).
  • Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopni niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stropień niepełnosprawności.
  • Terminowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w całości – naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub niepełnosprawnego domownika
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia 2008 r. przez:

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13

na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty bądź zgłoszeń osobistych.
Następnie, po za rejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał. Wniosek należy złożyć do Funduszu do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np. do 20 lutego 2008 r. za I kwartał 2008 r., po terminowym opłaceniu składek w KRUS, tj. do 31 stycznia 2008 r.)

Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania dokumentów można uzyskać na stronach internetowych Funduszu (www.pfron.org.pl w zakładce SOD) bądź telefonicznie. Ponadto począwszy od 15 stycznia 2008 r. Fundusz uruchamia specjalną infolinię 0801 233 554 gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.

06

LUT

2008

1386

razy

czytano