Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nabór projekt dla osób bezrobotnych.

Nabór projekt dla osób bezrobotnych.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W ŻARKACH  prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2014 r.-2015 r.  projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami Projektu mogą być:  - osoby korzystające z pomocy społecznej  w tutejszym Ośrodku, bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej.
 

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie gminy Żarki. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
- kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
- zajęć psychologiczno-interpersonalne     
-doradztwa zawodowego
- zajęć integrujących grupę      
-doradztwa prawnego.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 Kontakt telefoniczny pod numerem (34) 313-00-85.

 

20

STY

2014

1372

razy

czytano