Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Otwarcie ulicy Ogrodowej w Żarkach

Otwarcie ulicy Ogrodowej w Żarkach

W dniu 20 stycznia 2014r., z udziałem władz samorządowych i mieszkańców Żarek , oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Ogrodową. Zadanie wykonano w 2013roku ze wsparciem finansowanym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówek.

Gruntownie przebudowaną ulicę Ogrodową poświęcili ks. proboszcz Jan Wajs. Wstęgę przecięli: Marszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej JakóbczakMarek Noszczyk – przedstawiciel TAURON Dystrybucja, przedstawiciele Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Leszek Caban i Robert Mesjasz, wykonawca zadania prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Stefan Cieślewicz, kierownik Andrzej Morawiec,  właścicielka Jurajskiej Perły Monika Głąb oraz  jeden z młodszych mieszkańców ulicy Ogrodowej Krzyś Jawura.

- Całkowita wartość zadania wyniosła: 993 943,89 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 459 555,00zł., wkład własny budżetu Gminy Żarki to: 534 388,89zł . Jesteśmy bardzo zadowoleni z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dziękuję Wojewodzie za uruchomienie tych środków. Dzięki temu łatwiej nam było sfinansować to przedsięwzięcie  - podsumował Burmistrz Miasta i Gminy Klemens Podlejski.  - Wypłaciliśmy odszkodowania mieszkańcom  w wysokości 77 293zł  w związku z poszerzeniem drogi,  do wykonania tego zadania dołączyło się prywatne przedsiębiorstwo - właścicielka Jurajskiej Perły Monika Głąb wpłaciła kwotę w wysokości 4 596zł .

W ramach prac przebudowano 728,00 mb jezdni od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 793 (Św. Anna – Siewierz) do drogi wojewódzkiej nr 792 (Żarki-Kroczyce) wybudowano chodniki wraz z odwodnieniem, obustronne utwardzone pobocza, oznaczono drogę. W trakcie prac uporządkowano także zieleń, wybudowano kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ulicy Mokrej. Aby całość mogła zostać wykonana dokonano przełożenia sieci: gazowej oraz elektrycznej.

Burmistrz Klemens Podlejski w części oficjalnej złożył serdeczne podziękowania dla dyrekcji i pracowników Tauron Dystrybucja, który na własny koszt dokonał koniecznych prac w zakresie instalacji elektrycznej. Na ręce Marka Noszczyka z Tauron Dystybucja, prezesa Stefana Cieślewicza, kierownika budowy Andrzeja Morawca oraz Leszka Cabana i Roberta Mesjasza (przedstawicieli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa) złożono podziękowania za pomoc i udaną współpracę w trakcie realizacji projektu.

Mieszkańcy ulicy Ogrodowej przyznali, że są bardzo zadowoleni z wykonanej inwestycji, w ramach podziękowania wręczyli bukiet kwiatów burmistrzowi. Wiązanki kwiatów przygotował również radny Alojzy Zieliński, który wręczył je Marszałkowi Mariuszowi Kleszczewskiemu i burmistrzowi Klemensowi Podlejskiemu.

Po części oficjalnej  w Jurajskiej Perle zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie w ramach widowiska jasełkowego pt. „W hipermarkecie”. Do występów przygotowała uczniów dyrektor Edyta Brodzik, opiekę sprawowali również Iwona Świerdza i Marcin Todynek.

(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, Anna Stodółkiewicz, for. Barbra Rajczyk)
 

22

STY

2014

11093

razy

czytano