Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Żarki Gmina na 5!

Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wykonało raport „Gmina na 5!” traktujący o obsłudze potencjalnych inwestorów, krajowych oraz zagranicznych, w Polsce. Gmina Żarki uzyskała tytuł Gminy na 5. Tym samym wyróżnia się w zakresie obsługi klienta - przedsiębiorcy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji.

Wzorem lat poprzednich zespół badaczy skupił się na jakościowej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej  wybranych gmin kraju. Dzięki zaangażowaniu studentów, przy wsparciu pracowników instytutu udało się ocenić  ponad 600 witryn internetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo cała próba została sprawdzona pod kątem jakości kontaktu mailowego zarówno w języku polskim jak i angielskim. Metoda badawcza w porównaniu do lat ubiegłych nie uległa zmianie- gminy poddane zostały audytowi  przeprowadzonemu metodą tajemniczego klienta (mystery client). Głównym celem  opracowania jest wykazanie dobrych praktyk oraz działań godnych naśladowania, nie zaś piętnowanie zaniedbań i niedociągnięć urzędów w dziedzinie obsługi potencjalnych inwestorów.

Badanie objęło 649 polskich gmin. Najliczniejsze w tej próbie były gminy z województwa śląskiego (104) a najmniej liczne z województwa świętokrzyskiego (11). Przeprowadzone badanie składało się z dwóch części: oceny jakości witryny internetowej  oraz oceny jakości odpowiedzi na pytanie wysłane e-mailem.
 

04

LUT

2014

1148

razy

czytano