Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu.

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki informuje, iż zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Czatachowa, Ostrów i Przybynów oraz miasta Żarki.

Z projektami można się zapoznać w dniach od 17 lutego 2014 r. do 17 marca  2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki – w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pok. nr 12, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17:
- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00
- wtorki od 11.00 do 16.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w wyżej wymienionych projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 19 w dniu 13 marca 2014 r. o godzinie 15.00.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach miejscowych planów może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 r. 
 

21

LUT

2014

1098

razy

czytano