Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Strażacy ochotnicy w Żarkach

Strażacy ochotnicy w Żarkach

Około 100 strażaków ochotników wzięło udział w posiedzeniu  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w dniu 24 lutego br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach.

Spotkanie tego typu z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedstawicieli Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie odbyło się po raz pierwszy w Żarkach. Zgromadziło strażaków z całego województwa śląskiego. W programie posiedzenia było przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz określenie planu wydatków na rok 2014. Przedstawiono również zamierzenia związane z organizacją imprez w 2014, w tym turnieju wiedzy pożarniczej, obozu, zawodów, konkursów.

O nowej perspektywie finansowej i środkach, które maja być dostępne dla straży pożarnych zawodowych i ochotniczych z funduszy unijnych mówi Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski. Starosta powiatu myszkowskiego Wojciech Picheta zachęcał do kształcenia kapitału ludzkiego, wspomniał o doświadczeniach i szkoleniu strażaków w Wielkiej Brytanii. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Andrzej Jakóbczak wyraził radość, iż zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP spotyka się właśnie w Żarkach. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski omówił szczegóły i zasady funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Żarki.

- Na terenie gminy działa  8 jednostek, z tego dwie Żarki i Jaworznik w Krajowym Systemie Ratownictwa. Każdego roku z budżetu Gminy Żarki pokrywane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota wydatków bieżących sięga każdego roku blisko 150  tys. zł. Jest przeznaczana na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody, opłaty za telefon i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków – powiedział burmistrz.

W 2010 roku suma ponad 250 tys. zł została zainwestowana w wydatki  majątkowe w tym: 217 tys. zł  na samochód gaśniczy dla OSP Żarki, ponad 24 tys. zł na modernizację budynku OSP  Przybynów, 9 tys. zł na roboty budowlane Czatachowa.

W 2011 roku wydatki majątkowe sięgnęły kwoty: 195 tys. zł,  w tym koszty samochodu strażackiego OSP Przybynów 120 tys. zł, zapłacono za roboty budowlane w Czatachowie prawie 60 tys. zł, wydano na dokumentację techniczną remizy OSP w Kotowicach -  16 tys. zł.

W 2012 roku wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 116 tys. zł.: w tym na samochód ratowniczo-gaśniczy Kotowice 104.000zł oraz roboty budowlane Czatachowa blisko 12 tys. zł

W 2013 plan wydatków majątkowych sięgnął kwoty ponad 455 tys. zł.
Największą kwotę pochłonął remont remizy OSP Kotowice oraz nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Jaworznik. Zakres zadania w Kotowicach objął roboty termomodernizacyjne w tym:  docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, wymianę obróbek blacharskich, wymianę istniejącego pokrycia dachu z eternitu na pokrycie z blacho dachówki wraz z wykonaniem docieplenia dachu, wymianę starej stolarki okiennej na nową wykonaną z PCV wraz z częściowym, zamurowaniem otworów okiennych, wymianę zewnętrznej stalowej bramy garażowej na nową systemową (segmentową otwieraną do góry wraz z automatyką), montaż schodów ewakuacyjnych. Budynek o powierzchni użytkowej  257,25 m2 przeszedł również przebudowę instalacji: centralnego ogrzewania, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej. Koszt zadania: 374 990,00 zł, dofinansowanie 163 200,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 2007 – 2013 z Partnerstwa Północnej Jury, budżet Gminy Żarki:  211 790,00 zł

Z budżetu 2013 r. na samochód dla OSP Jaworznik przekazano środki w wysokości 74 tys. zł. Pozyskano sumę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 50 tys. zł. Krajowy System Ratownictwa sfinansował zakup wyposażenia - 13 tys. zł. Wspólnota Gruntowa Wsi Jaworznik dołożyła 5 tys. zł. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Dariusza Cabana dofinansował to zadanie  kwotą 4.800 zł., przedsiębiorca Krzysztof Czyż – 2000  zł.

W 2013 roku przeprowadzano także remont remizy OSP w Żarkach. Z miejskiej kasy wydatkowano sumę 45 650,84 zł na materiały remontowe oraz naprawę dachu. W projekcie brało udział 14 bezrobotnych, którzy w ramach zajęć praktycznych remontowali remizę montowali sufit podwieszany, panele podłogowe,  wykonywali lamperię,  malowanie i gipsowanie ścian. Projekt był realizowany przez Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych w Partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żarkach i Gminą Żarki.

Informacje o jednostkach OSP

OSP Żarki
Druhowie – 71
Samochody  - Ford  i Mercedes 4 x 4 z agregatem 25 kV-  nowe  samochody
Agregaty - 4,5 kwi 2 kw,
Sprzęt – wyciągarka , aparat dróg oddechowych, agregat ,
Wyjazdy – 323
Informacja dodatkowa: Orkiestra Dęta OSP 

OSP Jaworznik
Druhowie – 44
Samochody  -  Mercedes,  Jelcz,  Ford Transit
Agregaty 2,5 kV i  2 kV Sprzęt  - przetwornica, węże , aparaty tlenowe
Wyjazdy – 190

OSP Przybynów 
Druhowie – 45
Samochody  -  Star  266 – nowy  samochód
Agregat  - 2 kV
Wyjazdy – 92
Informacja dodatkowa: Orkiestra Dęta OSP 

OSP Kotowice

Druhowie – 40
Samochód – Star 244
Sprzęt – drabina, agregat, kompresor, motorola, gaśnice, pilarka elektryczna, prądownica
Wyjazdy – 55

OSP Czatachowa 

Druhowie – 29
Samochód -    Star 266
Agregat  - 2,5 kV i 2 kV
Sprzęt  - akumulator, zaczep do radiostacji, agregat,
Wyjazdy – 57

OSP Ostrów

Druhowie – 18
Samochód  - Ford  Transit  /samochód pozyskany/
Wyjazdy – 2

OSP Wysoka Lelowska
Druhowie  – 15
Samochody – Żuk
Wyjazdy -  0

(przygotowała i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta, współpraca: Bogusława Cacoń)
 

25

LUT

2014

7825

razy

czytano