Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Doktor Krzysztof Tabaka opowiadał o mniejszościach narodowych

Doktor Krzysztof Tabaka opowiadał o mniejszościach narodowych

Tatarzy, Ormianie, Żydzi -  kiedyś to byli nasi sąsiedzi. Mieszkali w Polsce przez wieki. Dzisiaj żyjemy w kraju jednorodnym pod względem kulturowym i etnicznym. Niezbyt często mamy do czynienia z mniejszościami narodowymi. Właśnie temat mniejszości narodowych w Polsce był głównym zagadnieniem w czasie „Spotkań z historią” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach.

Wykłady był przeprowadzane systematycznie przez doktora Krzysztofa Tabakę od  listopada ubiegłego roku do lutego br. w Domu Kultury w Żarkach. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: MGOK w Żarkach, Stowarzyszenie Absolwentów ZS w Żarkach i Krzysztof Tabaka.

Tematem inauguracyjnego spotkania była ludność niemiecka w Polsce na przestrzeni wieków. Drugie i trzecie spotkanie dotyczyło ludności żydowskiej naszym kraju. Na czwartym i piątym spotkaniu omawiane były pozostałe mniejszości narodowe w Polsce. Ostatni – szósty wykład poświęcony był Tatarom i Ormianom.

Organizatorzy i uczestnicy składają serdeczne podziękowania dr Krzysztofowi Tabace za zaangażowanie i nieodpłatne przeprowadzenie wykładów, które przybliżyły zainteresowanym historię mniejszości narodowych w Polsce. 
 

26

LUT

2014

3679

razy

czytano