Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nauczyciele zapraszani do Zagrody Edukacyjnej Pod Skałką w Przybynowie.

Nauczyciele zapraszani do Zagrody Edukacyjnej Pod Skałką w Przybynowie.

Agrogospodarstwo „Pod Skałką” zaprasza Grono Pedagogiczne Szkół i Przedszkoli do udziału w DNIU OTWARTYCH  DRZWI ZAGRODY EDUKACYJNEJ organizowanym w dniu 4 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00
 

Podczas dnia otwartego nauczyciele będą mogli:
•    Zwiedzić Agrogospodarstwo
•    Uczestniczyć w pokazowych warsztatach edukacyjnych
•    Zapoznać się z naszą ofertą na rok 2014/15
•    Wysłuchać prelekcji Pani Stanisławy Caban z ŚODRw Częstochowie na temat Zagród Edukacyjnych
•    Przewidziany bufet kawowy oraz degustacja swojskich wyrobów
Kontakt tel.: 501 154 921 ; 601 959 790 lub info@agroskalka.pl
 

Agrogospodarstwo Pod Skałką

Przybynów, ul. Szkolna 34

www.agroskalka.pl

   
Czym jest zagroda edukacyjna?

„ZAGRODA EDUKACYJNA” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej cele edukacyjne w dwóch lub wiecej obszarach: w zakresie produkcji roślinnej,  produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości  ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępnianej. Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach rolnych przynoszą wymierne korzyści dla dwóch sektorów: rolnictwa i szkolnictwa. Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia, programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsca edukacji, poznanie wiejskiej kultury.

Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Jest to także odmiana i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód.

Agrogospodarstwo Pod Skałką znajduje się na Szlaku Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych i jest jednym z 10 w województwie śląskim, które znajduje się w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Więcej o zagrodach na stronie: http://www.zagrodaedukacyjna.pl/

 

24

MAR

2014

1327

razy

czytano