Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Targi ofert edukacyjnych w Zespole Szkół w Żarkach - 31.03.2014

Targi ofert edukacyjnych w Zespole Szkół w Żarkach - 31.03.2014

FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI  PROMOCJI ZATRUDNIENIA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU  W TARGACH OFERT EDUKACYJNYCH KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  31.03.2014  W GODZINACH OD 9.00 DO 13.00 W ZESPOLE SZKÓŁ  IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W ŻARKACH

Serdecznie zapraszamy, udział bezpłatny.
 

27

MAR

2014

1155

razy

czytano