Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Językowe, komputerowe i szyte według potrzeby bezpłatne szkolenia.

Językowe, komputerowe i szyte według potrzeby bezpłatne szkolenia.

Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Wsparcie mikro firm w woj. śląskim” współfinasowanego  ze środków Unii Europejskiej. W przypadku chętnych z terenu gminy Żarki lub ościennych jest duża szansa, że zajęcia odbędą się w Żarkach. Projekt adresowany jest do mikro przedsiębiorców w wieku 45+ oraz ich pracowników w wieku 45+ z województwa śląskiego.

W ramach szkoleń przewidziano:
•    SZKOLENIA JĘZYKOWE (ANGIELSKI, NIEMIECKI)
•    SZKOLENIA KOMPUTEROWE (ICT)
•    SZKOLENIA Z OBSŁUGI KLIENTA
•    SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA
•    SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA POPRZEZ CELE
•    SZKOLENIA NA ŻYCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU!!!!!


Celem projektu jest aktywne wspieranie rozwoju firm wobec zmian zachodzących na rynku gospodarczym oraz wzmacnianie pozycji śląskich mikro przedsiębiorstw poprzez zapewnienie bezpłatnego wsparcia szkoleniowego.

 

Oto poszerzony zakres szkoleń:
•  wykorzystanie technik informatycznych i komunikacyjnych w pracy (ICT). Zakres tematyczny: Internet w biznesie - strona WWW firmy – przygotowanie i zarządzanie, e-mail i funkcje automatyzacyjne, aukcje internetowe, komunikatory (VoIP), praca zespołowa w sieci, edycja tekstów, automatyzacja edycji tekstów (korespondencja seryjna, tabele, wykresy, formularze)
• umiejętności posługiwania się językiem obcym w firmie (j. angielski lub niemiecki)
• obsługa klienta w warunkach konkurencji europejskiej – podnoszenie umiejętności w zakresie kontaktu z klientem, jego obsługą, budowanie trwałych relacji, rozpoznawanie potrzeb klienta, tworzenie wizerunku
• zarządzanie poprzez cele: budowania własnej pozycji i autorytetu, dążenia do osiągnięcia wyników, prowadzenia rozmów pracowniczych, planowania i ustalania priorytetów, współpracy z podwładnymi w zakresie wyznaczania im zadań do realizacji, zarządzania indywidualnego i zarządzania zespołem, zasad efektywnego motywowania
• aspekty finansowe, kadrowe, prawne, podatkowe zarządzania firmą: nowe akty prawne i interpretacje dotyczące zatrudnienia kadr, płac, zamówień publicznych, podatków oraz innych zagadnień istotnych dla mikro firm
Dodatkowo, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w ramach innych tematów, które określone zostaną pod kątem indywidualnych potrzeb uczestników.

CECHY WSPARCIA SZKOLENIOWEGO:
• szkolenia dobierane do indywidualnych potrzeb, prowadzone w dogodnych terminach, intensywność oraz metoda zgodna z indywidualną percepcją uczestnika
• szkolenia językowe i komputerowe poza godzinami pracy
• każdy pracownik zostanie przeszkolony w ramach 1 - 3 szkoleń dobranych zgodnie z zapotrzebowaniem
• szkolenia będą prowadzone w lokalizacjach zgodnych z wyborem uczestników-decydować będzie większość grup szkoleniowych

Projekt "Wsparcie mikro firm w woj. śląskim" Nr projektu: POKL.08.01.01-24-239/13, Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw okres realizacji projektu: 01.10.2013 - 30.06.2015

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Żarki, Katarzyna Kulińska-Pluta, tel. (34) 314 80 36 w. 29 lub drogą mailową: katarzyna.pluta@umigzarki.pl. Prowadzimy zapisy celem zorganizowania spotkania w sprawie projektu, w czasie którego będzie można uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Informacje na temat projektu pod adresem: http://efskatowice.netcad.com.pl/
 

28

MAR

2014

1171

razy

czytano