Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Z wizytą w zagrodzie edukacyjnej.

Z wizytą w zagrodzie edukacyjnej.

Zapanował nowy trend w turystyce wiejskiej. Zagrody edukacyjne cieszą się coraz większym powadzeniem. Gospodarze Agrogospodarstwa Pod Skałką w Przybynowie zaprosili ostatnio nauczycieli w województwa śląskiego, aby zaprezentować im programy edukacyjne.

Wiejskie gospodarstwo, zwierzęta, ogródek z warzywami, sprzęty gospodarstwa domowego, chałupa z końca XIX wieku z oryginalnym wyposażeniem plus kuźnia, życzliwi gospodarze to wszystko stanowi o sukcesie zagrody edukacyjnej w Przybynowie. W ub. roku Agrogospodarstwo Pod Skałką odwiedziło 3500 dzieci, po to, aby poznać, jak kiedyś się pracowało i żyło na wsi.

W 2005 roku w Gminie Żarki powstał Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w kraju. Pomysł spodobał się specjalistom z ośrodka doradztwa rolniczego. To oni zadbali o stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w całym kraju. Ta funkcjonuje od 2011 roku. O jej cela i założeniach opowiedziała Stanisława Caban z ODR Częstochowa.

- Aby wejść do sieci trzeba spełnić określone warunki. W Gminie Żarki spełniło je Agrogospodarstwo Pod Skałką – poinformowała S. Caban.

Kolejni chętni z Gminy Żarki przygotowują się do wejścia do ogólnokrajowej sieci. W kraju działa już ponad 100 zagród edukacyjnych, w województwie śląskim jest ich 10. Jednym z najmocniejszych i najbardziej prężnych jest właśnie to z Przybynowa prowadzone przez Barbarę i Artura Sochów oraz ich syna Pawła.

- Udział w sieci pomógł nam usystematyzować pewne działania. Mamy wile atrakcji, ale postawiliśmy na realizację dwóch programów edukacyjnych o mleku i ocalić od zapomnienia – wyjaśnia Barbara Socha. - W ramach pierwszego programu uczymy, skąd się bierze mleko i co można z niego wykonać. Natomiast drugi program realizowany jest w oparciu o oryginalną chałupę i kuźnię.

- To rodzice uwierzyli, że edukacja na wsi, w wiejskiej zagrodzie ma sens. Ja z początku sceptyczny, przekonałem się, że oferta jednak jest dla dzieci interesująca i wywołuje wiele emocji, zabawy i daje wiedzę. Z biegiem lat przybywało atrakcji i gości – mówi Paweł Socha.

Nauczyciele, którzy odwiedzili zagrodę przekonali się w praktyce, jak wygląda realizacja tych programów. Wspólnie z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przybynowie poznawali krok po roku temat o mleku z wielkim finałem łącznie, czyli próbowanie wspólnie wykonanego masła.
Więcej: www.agroskalka.pl


(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta)


Zasady przynależności do sieci gospodarstw edukacyjnych
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

Celem działania sieci jest:
1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności,
2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji "Zagrody edukacyjnej".

Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR.

Uczestnicy sieci otrzymują promocję ofert w ogólnopolskim systemie internetowym oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe, a także możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń.

Uczestnicy sieci otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej.
 
Wiecej: www.zagrodaedukacyjna.pl
 

14

KWI

2014

8359

razy

czytano