Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

IV Finał Międzyszkolnego Konkursu Bliżej Jury- Bliżej Natury - Przybynów 2014

IV Finał Międzyszkolnego Konkursu Bliżej Jury- Bliżej Natury - Przybynów 2014

„Wiosna przybywa na Jurę”- pod takim hasłem przebiegała czwarta już edycja Konkursu Plastyczno- Literackiego „Bliżej Jury- Bliżej Natury” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Integracji Europejskiej w Przybynowie. W tym roku wzięło w nim udział 10 podstawówek z powiatu myszkowskiego i częstochowskiego, które nadesłały 91 prac plastycznych oraz 47 listów zachęcających Panią Wiosnę do przybycia na Jurę, co dowodzi  o niezmiennym zainteresowaniu uczniów tą tematyką.  Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz MiG Żarki Klemens Podlejski.

Cele konkursu to:
- wzbudzenie zainteresowania przyrodą Jury Krakowsko – Częstochowskiej, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem,
- promowanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, w tym także gminy Żarki,
- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody;
- zainteresowanie dzieci problematyką przyrodniczą,
- doskonalenie i pielęgnowanie kultury języka ojczystego w różnych formach literackich,
- kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystej przyrody,
- stwarzanie sytuacji pozwalającej na wyrażanie własnych doznań, emocji za pomocą różnych technik artystycznego wyrazu.
 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło 25.04.2014r. Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący - Jakub Grabowski - dyrektor ZEAOS Żarki,
Członkowie: Edyta Brodzik - dyrektor SP Przybynów,  Joanna Wojdyła- nauczyciel plastyki- Gimnazjum nr 3 Myszków, Urszula Radosz- nauczyciel j. polskiego SP Przybynów, po wnikliwej analizie i ocenie wszystkich prac postanowiła przyznać następujące nagrody:

KATEGORIA KLAS I- III
Praca literacka:
Miejsce I- Natalia Rzepka SP Przybynów
 

Prace plastyczne:
Miejsce I:
Bartosz Madej SP Żarki
Maria Stysińska SP 3 Myszków
Miejsce II:
Maja Szczeblewska SP Żarki
Maciej Zawadzki SP Poraj
Miejsce III:
Daniel Markowski SP 3 Myszkow
Julia Przyborowska SP Jaworznik
Wyróżnienia:
Wiktoria Kaczorowska SP Przybynów
Maja Zasik SP Przybynów
Sonia Koćwin SP 3 Myszków
Kamila Męcik SP 3 Myszków
Mateusz Olszewski SP Poraj
Wiktoria  Kurek SP Myszków
Sara Korumbel SP Przybynów
Szymon Zagusta SP Przybynów
Sylwia Borowicz SP Przybynów

KATEGORIA KLAS IV- VI

Prace literackie:
Miejsce I:  Agata Fąfera SP Poraj
Miejsce II: Maja Nowak SP 3 Myszków, Karolina Koper SP Jaworznik
Miejsce III: Weronika Placek SP Żarki, Konrada Jadowski SP 3 Myszków
Wyróżnienia: Oliwia Bareła SP Zawada, Katarzyna Kuśmierz SP Przybynów
 
Prace plastyczne:

Miejsce I: Jan Czyż SP Zawada, Piotr Markiewicz SP Żarki
Miejsce II: Julia Mądrzak SP Huta Stara B, Martyna Czechowska SP Przybynów
Miejsce III: Wiktoria Klimala SP 40 Częstochowa, Anna Mleczarek  SP Wrzosowa

Nagrody dla zwycięzców w postaci markowych akcesoriów plastycznych ufundował Burmistrz Klemens Podlejski. Do konkursu przyłączyły się również instytucje: Nadleśnictwo Złoty Potok, Związek Gmin Jurajskich oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, które przekazały finalistom albumy i foldery o tematyce jurajskiej.
Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały nauczycielki: Urszula Radosz i Edyta Brodzik, natomiast oprawę plastyczną wykonała Anna Poll.
Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów podczas rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
 

05

MAJ

2014

1932

razy

czytano