Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Postanowienie Nr XV/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie: zwołania XV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Postanowienie Nr XV/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie: zwołania XV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m :

I. Zwołać na dzień 29 lutego 2008 r o godzinie 9.00. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki XV sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectwa Jaworznik
 7. Uchwalenie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Żarki
 8. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
 9. Uchwalenie planów pracy Rady i Komisji na 2008 r
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności ZOZ Myszków
 11. Uchylenie uchwały Nr  XIV/97/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia  29 stycznia 2008r
  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003r
  w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Żarki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 12. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach za 2007r
 13. Sprawy różne, bieżące
 14. Interpelacje i wnioski
 15. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

20

LUT

2008

1440

razy

czytano