Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wokół Tadeusza Kościuszki.

Wokół Tadeusza Kościuszki.

Co wiemy o Tadeuszu Kościuszce? Na to pytanie najwięcej potrafi odpowiedzieć Tomasz Męcik, uczeń Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach. Mieszkaniec Myszkowa, licealista z pierwszej klasy żareckiego liceum okazał się bezkonkurencyjny w Konkursie Historycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i myszkowskiego ,,Tadeusz Kościuszko Historia-Mity-Tradycja”.

Główną nagrodę w postaci cennego sprzętu dla Tomasz Męcika ufundował starosta powiatu myszkowskiego Wojciech Picheta. Nagroda została wręczona w czasie Uroczystości  związanych z 220. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej. Ich organizatorami byli: Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, Starostwo Powiatu Częstochowskiego i Miasto i Gmina Szczekociny. Uroczystości obejmowały: międzynarodową konferencję naukową pt. Tadeusz Kościuszko. Historia - Mity - Tradycja, konkurs wiedzy historycznej na temat Tadeusza Kościuszki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nadanie imienia prof. Bartłomieja Szyndlera sali dydaktycznej w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Partnerem konkursu historycznego był Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach. Opiekę nad realizacją zadania sprawowała nauczycielka Jolanta Bandachowska.  Pierwszy etap konkursu odbył się w Zespole Szkół w Żarkach. Zgłosiło się 30 uczniów, w tym z: LO Myszków - 11, ZS Nr 1 Myszków - 2 , ZS Żarki - 17. Do II etapu zakwalifikowano 15 uczniów, w tym 7 z żareckiej szkoły: Budzikur Karolina II AB, Budzikur Marlena II THO, Grabowska Edyta I A, Makieła Sylwia - I B, Męcik Tomasz I B, Siwek Krzysztof I B, Wołek Klaudia I A. Drugi etap odbył się w maju w budynku Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konkurs ma na celu popularyzację wśród młodzieży wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i o wydarzeniach związanych z powstaniem 1794 r., rozbudzenie zainteresowań historią regionalną, upamiętnienie 220. rocznicy powstania kościuszkowskiego. Tomasz Męcik najlepiej poradził sobie z pytaniami dotyczącymi biografii Tadeusza Kościuszki i wygrał z uczniami z innych szkół powiatu myszkowskiego i częstochowskiego.

Uroczystości w Częstochowie, w które był zaangażowany Zespół Szkół w Żarkach to nie jedyne wydarzenia związane z rocznicą Powstania Kościuszkowskiego w regionie. W Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego „Powstanie Kościuszkowskie. Bohaterowie przeciw zdrajcom”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To już drugi konkurs tego typu przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe – w ubiegłym roku młodzież zmagała się z tematyką Powstania Styczniowego. Gospodarzami finałowej gali byli Starosta Myszkowski Wojciech Picheta i Wicestarosta Mariusz Trepka.

Podobnie, jak rok temu, tak i tym razem konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Napłynęło kilkadziesiąt prac. Okazuje się, że inicjatywa Starostwa Powiatowego w Myszkowie zmierzająca do pogłębiania wiedzy historycznej wśród uczniów Powiatu Myszkowskiego to strzał w dziesiątkę. Uczniowie ze szkół podstawowych mieli za zadnie przygotować dzieło plastyczne, natomiast młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna pisała prace literacko-historyczne.

Uczestnicy konkursu bardzo poważnie potraktowali temat, ich prace okazały się niezwykle zróżnicowane pod względem techniki i kompozycji, a przy tym wszystkie prezentowały wysoki i wyrównany poziom. Podsumowanie odbyło w sali sesyjnej Starostwa Myszkowskiego. Wśród zaproszonych na podsumowanie gości znaleźli się laureaci, nauczyciele, pod kierunkiem których przygotowywano prace, i dyrektorzy szkół.

- Chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom naszego konkursu i podziękować za waszą gotowość do podjęcia wysiłku. Wasz udział dowodzi wielkich talentów młodzieży z naszych szkół, jak również poczucia odpowiedzialności i wiedzy o naszej historii - powiedział witając uczniów i nauczycieli Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, zapowiadając już organizację kolejnego konkursu – tym razem poświęconego Powstaniu Warszawskiemu.

W imieniu uczniów głos zabrał jeden z laureatów – uczeń LO w Myszkowie – Maksymilian Bazylak, który podziękował obu starostom za podjęcie decyzji o organizacji konkursu, jak również wyraził wdzięczność wobec nauczycieli i dyrekcji szkół.
Prace oceniała komisja konkursowa, w której skład weszli: Małgorzata Piskorska-Hepner (Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie), Jolanta Bandachowska (Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach), Anna Wągrowska-Kumor (Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie), Justyna Skowron (Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie), Marcin Pilis (Starostwo Powiatowe).
Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę ujęcie tematu, technikę, dbałość o detal, wyobraźnię i pomysłowość, jak również zawartą w pracach myśl i głębię refleksji. W kilku przypadkach przyznano miejsca ex aequo.
Nagrody dla najlepszych wręczali wspólnie Starosta Wojciech Picheta i Wicestarosta Mariusz Trepka.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Kategoria: szkoły podstawowe
I miejsce: Karina Kaim – Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej.
II miejsce: Iwona Gołuchowska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Myszkowie
III miejsce: Dawid Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 5 w Myszkowie

Wyróżnienia: Karolina Solska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Myszkowie; Anna Rasztabiga – Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach; Sandra Pompa – Szkoła Podstawowa nr 5 w Myszkowie

Kategoria: gimnazja:
I miejsce: Kacper Jakóbczyk – Gimnazjum nr 3 w Myszkowie
II miejsce: Karolina Machura – Gimnazjum nr 1 w Myszkowie
III miejsce: Kamila Płaczkowska – Gimnazjum nr 5 w Myszkowie
III miejsce: Katarzyna Jaksender – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach Letnisku

Wyróżnienie: Anna Mucha – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Maksymilian Bazylak – Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie
II miejsce: Karina Dorobisz – Zespół Szkół i. T. Kościuszki w Żarkach
II miejsce: Karolina Maciąg – Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

III miejsce: Karolina Kozik – Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie
III miejsce: Martyna Rosik – Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Wyróżnienie: Maciej Rzońca – Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Nagrody dla laureatów, w postaci kompletów książek, ufundowało Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

(tekst: Marcin  Pilis, Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Marcin Pilis)
 

24

CZE

2014

2436

razy

czytano