Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Absolutorium dla burmistrza.

Absolutorium dla burmistrza.

Klemens Podlejski burmistrz Miasta i Gminy Żarki otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej w Żarkach za rok 2013. „Za” zagłosowało 13 z 14 obecnych radnych. Jeden wstrzymał się od głosu.  Głosowanie odbyło się na wniosek Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Żarki za rok 2013.

Rada Miejska w miniony poniedziałek (23.06.) udzieliła burmistrzowi absolutorium po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok, sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

- Sytuacja gminy jest stabilna finansowo, pozwala na realizację szeregu inwestycji i rozwój – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. Przedstawił prezentację dotyczącą inwestycji realizowanych w 2013 roku na terenie Gminy Żarki. – Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych to nie jest wyłącznie mój sukces. To sukces całej społeczności. To sukces przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Jakóbczaka, radnych, kierowników jednostek, pracowników gminy, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz mieszkańców. Każdy ma wkład w rozwoju gminy, a dobra współpraca przynosi efekty.

Skarbnik Dorota Mucha przedstawiła dane finansowe. Dochody gminy Żarki w 2013 roku wyniosły 29 930 834,83 zł, wydatki 30 098 049,50 zł. Zadłużenie na ostatni dzień grudnia ub. roku wyniosło 16,10 proc. i stanowi kwotę 4 818 608,83 zł, jest w pełni bezpieczne.

- Porównując dane z poszczególnych lat widać dynamiczny rozwój. W 2012 roku wydatki wynosiły 26 milionów złotych, w 2013 – 30 mln złotych, a na ten rok zaplanowano 36 mln złotych – poinformowała zebranych Dorota Mucha. – Wzrastają wydatki majątkowe, czyli kwoty przeznaczane na inwestycje. W 2012 roku na te zadania wydano 5,2 mln, co stanowiło 19,8 proc. budżetu, a w 2013 roku 6,7 mln złotych, czyli 22,50 proc.

W ostatnich czterech latach na terenie Gminy Żarki zrealizowano inwestycje na kwotę 55.856.951,86  zł, w tym dofinansowanie w kwocie:
-  26.858.757,20 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego,
- 1.997.010,59 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 1.656.373,54 zł z Narodowego Programu Dróg Lokalnych,
- 1.423.595,88  zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska
- 3.807.663,49 zł z innych źródeł m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (remonty dróg i kanalizacji deszczowej), z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (remonty i wzmocnienia świetlic wiejskich), z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (drogi do pól), z Programu Odnowy Wsi (place zabaw), ze Związku OSP w Katowicach (samochody dla OSP: Żarki, Jaworznik, Ostrów, Przybynów). Z budżetu Gminy pokryto koszty na sumę 20.113.551,16 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji to:

- Muzeum dawnych rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach,
- Przebudowa ulic Kościuszki, Poprzeczna, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury,
- Przebudowa dróg gminnych: Astrów, Różana, Tulipanów i Kąkoli,
- Rozbudowa targowiska miejskiego w Żarkach „Mój Rynek”,
- Przebudowa i remont ul. Szkolnej w Jaworzniku,
- Budowa boisk trawiastych w miejscowościach: Jaworznik, Kotowice, Przybynów i Zawada,
- Siłownie zewnętrzne w sołectwach Ostrów, Wysoka Lelowska, Kotowice, Suliszowice,
- Oświetlenie uliczne na osiedlu Sportowców w Żarkach,

Inwestycje zaplanowane do realizacji na łączna kwotę 10 919 073,68 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 894.038,20 zł  z RPO Woj. Śląskiego, 4.179.772,89 zł z PROW, 809.064,00 zł z Ministerstwa Sportu oraz 90.000,00 zł z ROPS w Katowicach, na zadania pn.:
- Turystyczna Frajda – zagospodarowanie terenu w Leśniowie na Szlaku Atrakcji Turystycznych w Gminie Żarki,
- Budowa międzygminnego szlaku konnego orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki,
- Przebudowa fontanny na Starym Rynku i studni w Suliszowicach,
- Nawodnienie płyty boiska przy ul. Steinkellera w Żarkach,
- Przebudowa boiska bocznego przy ul. Steinkellera w Żarkach,
- Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zaborze, Przybynów, Jaroszów, Zawada, Kotowice poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami,
- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Jaroszowie
- Wzmocnienie świetlic wiejskich oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Żarkach,
Na powyższe zadania uzyskano już dofinasowanie jak np. na zagospodarowanie w Leśniowie, szlak konny, fontanny ,czy  studnie w Suliszowicach. Pozostałe projekty czekają na dofinansowanie, zostały zgłoszone do unijnych konkursów.

Wiecej o inwestycjach z ub. roku pod adresem:

http://www.umigzarki.pl/kategorie/zadania_i_inwestycje_realizowane_w_2013_roku


(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, Agnieszka Skorupa, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta) 

 

24

CZE

2014

1472

razy

czytano