Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wyjazd integracyjny wraz z dziećmi.

Wyjazd integracyjny wraz z dziećmi.

W wakacje rodzice chodzą na szkolenia, ale znaleźli czas aby wspólnie ze swoim pociechami pojechać do Przybynowa i wspólnie spędzić czas na zabawie. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu unijnego 22 bezrobotnych i ich rodziny wyjechały do agrogospodarstwa "Pod skałką" w Przybynowie. Psycholog Pani Katarzyna Jasińska prowadziła zabawy integracyjne z uczestnikami oraz ich  dziećmi.
Rok 2014 jest kolejnym, w trakcie którego grupa bezrobotnych zdobywa nowe umiejętności. Z unijnego wsparcia korzystają 22 osoby z terenu Gminy Żarki. W maju rozpoczęły się warsztaty z psychologiem, w czerwcu były zajęcia z równości szans i z doradca zawodowym. W lipcu uczestnicy zadeklarowali w jakich szkoleniach zawodowych będą chcieli brać udział.

- Uczestnicy projektów zamierzają skorzystać z następujących kursów: gastronomicznego z elementami obsługi imprez okolicznościowych, florystyki i obsługi kas fiskalnych, kosmetycznego z elementami wizażu, prawa jazdy, opiekunka osób niepełnosprawnych i starszych – wylicza Agnieszka Pala-Czyż z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Celem projektu  jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy są w wieku aktywności zawodowej, ale do tej pory mieli trudności z podejmowaniem pracy z różnych powodów.

- Każdego roku najważniejszym elementem projektu jest możliwość korzystania z  kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych – wyjaśnia Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Agnieszka Pala-Czyż)
 

22

LIP

2014

1232

razy

czytano