Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej  do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/241/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 22 listopada 2013 roku  w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), do udziału w pracach komisji konkursowej w roku 2014 do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 7 sierpnia 2014 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w roku 2014”.


Żarki, 24 lipca 2014 roku

 

25

LIP

2014

1113

razy

czytano