Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Stypendium szkoleniowe i stażowe oraz szkolenia.

Stypendium szkoleniowe i stażowe oraz szkolenia.

Projekt „Nowa praca? To możliwe” jest realizowany przez firmę Semius Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w regionie, 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy nr POKL.08.01.01-24-149/13.

Projekt realizowany jest w okresie czerwiec 2014 – czerwiec 2015.

Adresatami projektu są kobiety i mężczyźni pozostający bez zatrudnienia, zwolnieni z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne zamieszkujące teren powiatu myszkowskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:
- BEZPŁATNE zajęcia z doradcą zawodowym
- BEZPŁATNE zajęcia z psychologiem
- BEZPŁATNE szkolenia
- BEZPŁATNE pośrednictwo pracy
 

Jakie korzyści?
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z doradcą zawodowym
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z psychologiem
- stypendium szkoleniowe – nawet 1332,00 zł brutto
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
- półroczny staż zawodowy

- stypendium stażowe – nawet 9600,00 zł brutto
- zwrot kosztów dojazdu na staż
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z pośrednikiem pracy
- wyżywienie podczas zajęć
 

KONTAKT:
tel. 533 313 209 ; e-mail: nowapraca@semius.pl
www.nowapraca.semius.pl
 

Semius Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru podmiotów w prowadzących agencje zatrudnienia (numer wpisu: 9080)


 

29

LIP

2014

1345

razy

czytano