Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Życzenia tłustych lat

Życzenia tłustych lat

- Tylko osoba z dużą wadą wzroku nie dostrzegłaby, iż w Żarkach zaszły olbrzymie zmiany za sprawą środków unijnych – powiedział Mariusz Kleszczewski, marszałek województwa śląskiego. Sesja Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 30 lipca stała się okazją do posumowania dokonań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
Gośćmi specjalnymi sesji byli marszałek Mariusz Kleszczewski oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury Halina Palarz.
- Finasowanie unijne w latach 2007-2014 w pierwszej fazie było nastawione na projekty punktowe, realizowane w poszczególnych gminach. W fazie końcowej pojawiło się już wiele przedsięwzięć o charakterze partnerskim o większym obszarze realizacji i szerszym zakresie – powiedział Mariusz Kleszczewski. Zaznaczył, iż samorządy, w tym właśnie ten z Żarek, nauczyły się kompleksowego podejścia do realizacji zadań współfinasowanych ze środków unijnych. – Pracownicy tej gminy skutecznie pozyskują środki, realizują i rozliczają zadania. Gratuluję burmistrzowi, radnym, pracownikom konsekwencji w sięganiu do unijnej kasy. Życzę, aby kolejne siedem lat było równie tłustych dla budżetu Miasta i Gminy Żarki, jak te które minęły – powiedział Mariusz Kleszczewski. – Szczególnie mocno życzę modernizacji drogi wojewódzkiej Myszków Żarki wraz ze ścieżką rowerową. Chętnie przyjechałbym rowerem z Myszkowa do Żarek.
W czasie sesji została przedstawiona bardzo interesująca prezentacja multimedialna na temat aktywności gminy i mieszkańców, przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków unijnych z Partnerstwa Północnej Jury. Podsumowania dokonała prezes zarządu PPJ Halina Palarz. Na 350 wniosków złożonych do różnego rodzaju konkursów 61 projektów pochodziło z gminy Żarki. Do działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wpłynęło 19 z 59 wniosków z dziewięciu partnerskich gmin. Przedsiębiorcy z Gminy Żarki pozyskali 590 295,50 z dostępnej puli w wysokości 2 455 000,00.
- To świadczy o duchu przedsiębiorczości. Mieszkańcy chcą otwierać firmy i rozwijać działalność. To najwyższy wskaźnik spośród gmin: Olsztyn, Janów, Lelów, Mstów, Przyrów, Niegowa, Poraj, Koziegłowy – zaznaczyła H. Palarz.
W zakresie odnowy i rozwoju wsi (działanie dla gmin) Gmina Żarki złożyła 5 projektów na 61 wniosków ogółem, z puli 6 768 522,00 pozyskano 751 791,00 zł. Rolnicy w ramach działania różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej złożyli 6 z 27 wniosków, pozyskali 216 570,50 zł z  1 038 500,00 zł. W ramach małych projektów  (działanie dla stowarzyszeń) złożono 31 z 203 wniosków, pozyskano 195 227,11 z 2 089 919,00.

- Wysoką pozycję Gminy Żarki w zakresie pozyskania środków unijnych wskazują również rankingi. W podsumowaniu dziennika Rzeczpospolita wśród gmin miejsko-wiejskich i miejskich Żarki są na 36 pozycji w kraju w zakresie wykorzystania eurodotacji.  Tak wskazuje raport z połowy lipca tego roku - powiedział Andrzej Jakóbczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach.

Szczegółowe informacje w zakresie pozyskanych kwot przedstawił burmistrz Miasta i Gminy Żarki  Klemens Podlejski. W ostatnich czterech latach na terenie Gminy Żarki zrealizowano inwestycje na kwotę 55.856.951,86  zł, w tym dofinansowanie w kwocie:
-  26.858.757,20 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Ślaskiego,
- 1.997.010,59 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 1.656.373,54 zł z Narodowego Programu Dróg Lokalnych,
- 1.423.595,88  zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska
- 3.807.663,49 zł z innych źródeł m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji (popowodziowe), z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (remonty i wzmocnienia świetlic wiejskich), z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (drogi do pól), z Programu Odnowy Wsi (place zabaw), ze Związku OSP w Katowicach (samochody dla OSP: Żarki, Jaworznik, Ostrów, Przybynów).
Z budżetu Gminy pokryto koszty na sumę 20.113.551,16 zł.
Inwestycje w trakcie realizacji to:
- „Muzeum dawnych rzemiosł” w Starym Młynie w Żarkach,
- Przebudowa ulic Kościuszki, Poprzeczna, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury,
- Przebudowa dróg gminnych: Astrów, Różana, Tulipanów i Kąkoli,
- Rozbudowa targowiska miejskiego w Żarkach „Mój Rynek”,
- Przebudowa i remont ul. Szkolnej w Jaworzniku,
- Budowa boisk trawiastych w miejscowościach: Jaworznik, Kotowice, Przybynów i Zawada,
- Siłownie zewnętrzne w sołectwach Ostrów, Wysoka Lelowska, Kotowice, Suliszowice,

Inwestycje planowane do realizacji na łączna kwotę 10 919 073,68 zł, w tym dofinansaowanie w kwocie 894.038,20 zł  z RPO Woj. Ślaskiego, 4.179.772,89 zł z PROW, 809.064,00 zł z Ministerstwa Sportu oraz 90.000,00 zł z ROPS w Katowicach, na zadania pn.:
- Turystyczna Frajda – zagospodarowanie terenu w Leśniowie na Szlaku Atrakcji Turystycznych w Gminie Żarki,
- Budowa międzygminnego szlaku konnego orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki,
- Przebudowa fontanny na Starym Rynku i studni w Suliszowicach,
- Nawodnienie płyty boiska przy ul. Steinkellera w Żarkach,
- Przebudowa boiska bocznego przy ul. Steinkellera w Żarkach,
- Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zaborze, Przybynów, Jaroszów, Zawada, Katowice poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami,
- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Jaroszowie
- Wzmocnienie świetlic wiejskich oraz świetlicy socjoterapełtycznej w Żarkach.


 

31

LIP

2014

1649

razy

czytano