Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Śladami historii Żarek

Śladami historii Żarek

W dniu 22 sierpnia w  Domu Kultury w Żarkach odbyło się Spotkanie Historyczne na temat ,,Śladami historii”- Żarki - moje miasto - Żarki i okolice. W spotkaniu wzięli udział  goście: prof. Zygmunt Woźniczka wykładowca Uniwersytetu Śląskiego oraz Dominik Synowiec - konserwator zabytków z Krakowa. Pierwszy wykład miał prof. Zygmunt Woźniczka, który dotyczył przebiegu kampanii wrześniowej w najbliższej okolicy. Opowiadał on o genezie  i walkach w pierwszych dniach września na ziemi częstochowskiej. Następnie Rafał Kaucz przedstawił  dobra rodzinne familii Męcińskich. Omówił poszczególne fazy, w których następowały ważne dla rodu zmiany. Później   przedstawił temat 2 września 1939 - wkroczenie oddziałów Wehrmachtu do Żarek połączony z prezentacją multimedialną. Uzupełnieniem pierwszej części tego tematu była projekcja filmu dokumentalnego Meldefahrer X - album przywieziony z wojny. Następnie powrócono do prezentacji  dotyczącej wydarzeń z 4 września zwanego w Żarkach krwawym poniedziałkiem.
Kolejne przemówienie na spotkaniu miała Maria Teresa Żarska. Przedstawiła temat: Mieszkańcy Żarek wśród ofiar obozów koncentracyjnych. Na wybranych przykładach osób  Teresa Żarska przedstawiła  i  omówiła problem  życia w obozach koncentracyjnych mieszkańców Żarek i  okolic. Ostatnie wystąpienie miał  gość Dominik Synowiec konserwator z Krakowa. Przedstawił on tematykę dotyczącą niemieckich fortyfikacji i urządzeń naprowadzających z czasów II wojny światowej na przykładzie obiektu wojskowego zlokalizowanego w Żarkach niedaleko źródła spod Brzozy (fundament niemieckiego radaru).

Uzupełnieniem spotkania była wystawa publikacji naukowych, zdjęć zrobionych przez Jana Bożka w czasie okupacji (materiały udostępnił Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej), zdjęć przedstawiających Żarki w  pierwszych dniach września oraz z innych okresów historycznych.
 

28

SIE

2014

1444

razy

czytano