Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Dawny ośrodek zdrowia w Przybynowie do sprzedania.

Dawny ośrodek zdrowia w Przybynowie do sprzedania.

Do sprzedania została wystawiona działka o powierzchni 2.763 mkw zabudowana budynkiem dawnego Ośrodka Zdrowia o powierzchni użytkowej  351,10 mkw.  Cena wywoławcza 282.930,00 zł. Zgodnie z planem zagospodarowania działka znajduje się w terenie o symbolu 7.UI 1 – tereny zabudowy usług niepublicznych (komercyjnych).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta  i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Żarki Nr 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 BS Myszków Oddział Żarki lub  w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 19 września 2013  roku.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał – od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki    –   pok. 11, tel. (034) 314 80 36 wew.42
 

09

WRZ

2014

1717

razy

czytano