Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Asfalt na trzech drogach.

Asfalt na trzech drogach.

Trzy ulice Czarka w Żarkach, Leśna w Jaworzniku i Długa w Wysokiej Lelowskiej przejdą w tym roku gruntowny remont. Prace rozpoczną się jeszcze we wrześniu.

We wtorek (09.09.) została podpisana w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach umowa  przez burmistrza Klemensa Podlejskiego i skarbnik Dorotę Muchę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Spółka z o.o. w Żarkach reprezentowanych przez viceprezesa zarządu Andrzeja Morawca i członka zarządu Halinę Kowalczyk.
- Gmina Żarki przeprowadziła przetarg w sierpniu. Zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” z ceną brutto  769 086,43zł - informuje burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski.

W wyniku umowy zostaną wyremontowane ul. Czarka w Żarkach, ul. Leśna w Jaworzniku zniszczone w wyniku klęski żywiołowej oraz ul. Długa w Wysokiej Lelowskiej. Dwie pierwsze uzyskały z dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości zadnia z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Remont odcinka drogi w Żarkach ul. Czarka na długości 980 mb kosztuje 203 989,84zł Remont odcinka drogi w Jaworzniku ul. Leśna na długości 1400mb etap I kosztuje  249 569,46zł. Remont w ciągu ul. Długiej w miejscowości Wysoka Lelowska wykonany zostanie za 315 527,13zł   Prace mają zakończyć się do 31 grudnia.

Jakie prace zostaną wykonane na drogach? Na jednej i drugiej ulicy zostanie uzupełniona podbudowa, wykonane zostaną nawierzchnie o szerokości 4 metrów,  pobocze po obu stronach o szerokości 50 cm, ponadto w Jaworzniku wzdłuż ul. Leśnej zostaną oczyszczone rowy.

11

WRZ

2014

1845

razy

czytano