Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

220 tysięcy na Suliszowice Podlesie.

220 tysięcy na Suliszowice Podlesie.

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Suliszowic Podlesia. Jeszcze w tym roku będą mogli jeździć po asfaltowej nakładce. Gmina Żarki otrzymała wiadomość o dofinansowaniu w ramach promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Żarki regularnie pozyskuje środki zewnętrzne, nie tylko unijne, ale i krajowe. Tym bardziej cieszy wiadomość o remoncie odcinka drogi w miejscowości Suliszowice Podlesie. Wysokość przyznanego dofinasowania to  220 tys. zł nie więcej niż 80 proc. wartości zadania. Kwota ta może ulec zmianie po przetargu. Remont jest planowany na długości 800 metrów. Urząd jest przygotowany do inwestycji, przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu, a zadanie ma być zrealizowane do końca tego roku.

Prace polegać będą na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wyrównaniu i uzupełnieniu istniejącej podbudowy, wykonaniu asfaltu na jedni o szerokości 3,5 m, po obu stronach zostaną wykonane utwardzone pobocza.

Przypomnijmy, iż w tym roku realizowane są jeszcze dwa inne zadania drogowe z promesy. W wyniku umowy są remontowane ul. Czarka w Żarkach, ul. Leśna w Jaworzniku zniszczone w wyniku klęski żywiołowej.  Remont odcinka drogi w Żarkach ul. Czarka na długości 980 mb kosztuje 203 989,84zł Remont odcinka drogi w Jaworzniku ul. Leśna na długości 1400mb etap I kosztuje  249 569,46 zł. W remoncie jest również ul. Długa w Wysokiej Lelowskiej za 315 527,13zł  

02

PAŹ

2014

1774

razy

czytano