Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sprawa likwidacji strefy sanitarnej przy cmentarzu żydowskim w Żarkach.

Sprawa likwidacji strefy sanitarnej przy cmentarzu żydowskim w Żarkach.

Jest pierwsze wstępne zapewnienie wyrażające zgodę na likwidację strefy sanitarnej przy cmentarzu żydowskim w Żarkach. Zgoda musi być jednak podpisana przez dwóch członków Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Katowicach. Do tej pory zgodę wyraziła jedna osoba w trakcje wizytacji cmentarza w Żarkach.

W dniu 14 lutego do Żarek przybył członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z siedzibą w Katowicach Daniel Chodos w celu dokonania uzgodnień wynikających z art.1 ust.5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która mówi,
 iż „o zamknięciu cmentarza wyznaniowego decyduje właściwa władza kościelna, po zasięgnięciu opinii właściwego inspektora sanitarnego”  Po dokonaniu wizji w terenie Daniel Chodos w imieniu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oświadczył, że wyraża zgodę na zamknie cmentarza żydowskiego usytuowanego na działce o pow. 1,5047 ha.

Do tego, aby decyzja była ostateczna musi być ona zgodna z wymaganym sposobem reprezentacji tj. wyrażenie zgody – decyzji podpisanej przez dwóch członków zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, w tym przewodniczącego. W związku z tym pod koniec lutego z Urzędu Gminy w Żarkach zostało wysłane pismo do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z prośbą o pisemne potwierdzenie stanowiska w sprawie likwidacji strefy sanitarnej. Brak odpowiedzi w tej sprawie będzie traktowany jak zgoda na zamknięcie nekropoli.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

10

MAR

2008

1375

razy

czytano