Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Na wycieczki, zajęcia i profilaktykę.

Na wycieczki, zajęcia i profilaktykę.

Gmina Żarki uzyskała 65 tys. dofinansowania z Województwa Śląskiego na wzmocnienie działalności świetlic w całej gminie. Za sprawą pozyskanych środków zorganizowano wycieczki dla dzieci i zaproponowano dodatkowe zajęcia.

Dofinansowanie uzyskano w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku”.  Sejmik Województwa przyznał Gminie Żarki dotację w kwocie 65 000 zł na realizację następujących zadań:
„Świetlica w Kotowicach – miejsce spotkań dzieci i młodzieży – wzmocnienie świetlicy”.
„Nasza świetlica w Jaworzniku – spełnia marzenia - wzmocnienie placówki
Świetlica w Żarkach – Naszym drugim domem”.
„Świetlica socjoterapeutyczna – Centrum Wszechstronnej Pomocy Dziecku i Rodzinie w Żarkach”.
„Nasza świetlica – okno na świat w Ostrowie – wzmocnienie świetlicy”.
Nasza świetlica – Akademia Nauki i Przygody – wzmocnienie świetlicy w Przybynowie”
„Wesoła Świetlica w Suliszowicach. Wzmocnienie placówki”
„Przystań na Wysokiej – wzmocnienie świetlicy w Wysokiej Lelowskiej”
„Nasza świetlica w Zawadzie uczy i bawi – wzmocnienie świetlicy”

Z pozyskanych środków zorganizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży z poszczególnych świetlic. Wyjazdy odbyły się w czasie wakacji i były finansowane z budżetu miasta i gminy, ponieważ dotacja wpłynęła na konto gminy 17 października. Wycieczki zorganizowano do: Zatorlandu, gdzie dzieciaki zobaczyły Park Dinozaurów, Parku Bajek, Parku Mitologii, parku wodnego w Tarnowskich Górach, miasteczka westernowego Twnipigs w Żorach. W sumie ponad 280 dzieci uczestniczyło w wyjazdowych wycieczkach.  Aby umilić najmłodszym czas w świetlicy zaplanowano zajęcia teatralno-taneczne, Koła Sprawnych Rąk, sportowe, plastyczne oraz profilaktyczno-socjoterapeutyczne.

Z dotacji zakupywany jest sprzęt i wyposażenie świetlic, materiały do prowadzenia zajęć, żywości oraz finansowane koszty osobowe dla osób prowadzących zajęcia. Zadanie ma być realizowane do końca br.

 

07

LIS

2014

1564

razy

czytano