Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości w Żarkach.

Narodowe Święto Niepodległości w Żarkach.

Przeor Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej ojciec Jerzy Kielech otrzymał w dniu 11 listopada odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaka została przyznana przez Ministra Kultury na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego.

Narodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada zgromadziło wielu mieszkańców. Mszę świętą za Ojczyznę odprawili ksiądz proboszcz Jan Wajs oraz ojciec Jerzy Kielech. W czasie kazania przeor mówił o bezinteresowności w życiu codziennym, rodzinnym i publicznym.

Po mszy mieszkańcy przeszli przez Stary Rynek pod pomnik błogosławionego Ludwika Rocha Gietyngera, a następnie zmodernizowaną ulicą Kościuszki na cmentarz parafialny. Główne uroczystości odbyły się przy Krzyżu Katyńskim. Tu o miłości do małej ojczyzny mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Kwiaty złożono pod pomnikiem błogosławionego, Krzyżem Katyńskim i na mogiłach żołnierzy i powstańców na cmentarzu parafialnym w Żarkach. Kwiaty składali przedstawiciele władz, partii politycznych, kombatanci i delegacje szkół podstawowych w Jaworzniku, Przybynowie, Zawadzie, Żarkach i Gimnazjum w Żarkach. Obecni byli przedstawiciele jednostek straży pożarnej oraz orkiestra dęta OSP Żarki pod kierunkiem kapelmistrza Henryka Rakowskiego.

Narodowe Święto Niepodległości stało się dniem, w którym przekazano odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla przeora ojca Jerzego Kielecha. Laudacje poprowadził Andrzej Kotulecki, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski oraz przewodniczący Rady Miejskie Andrzej Jakóbczak przekazali odznakę. Wniosek o przyznanie tej odznaki został złożony przez burmistrza Klemensa Podlejskiego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaka jest przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Przeor Klasztoru O.O. Paulinów w Żarkach-Leśniowie jest dr teologii moralnej Angelicum Università Pontificia San Tommaso w Rzymie, a odd 26 lat zakonnikiem w Zgromadzeniu Ojców Paulinów. Od 2010 roku pełni funkcję przeora Klasztoru przy Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych w Żarkach-Leśniowie, przy którym znajduje się jedyny na świecie pauliński nowicjat.

O. J. Kielech jest nie tylko kapłanem i przełożonym, ale także kustoszem liczącego blisko 5 wieków kompleksu klasztornego. Po słynnej kradzieży koron z figury Matki Bożej Leśniowskiej o. J.Kielech, dzięki ogromnej popularności i sympatii jaką się cieszy, zebrał środki na odtworzenie koron i w 2011 r., po poświęceniu ich przez papieża Benedykta XVI doprowadził do rekoronacji figury. Jednocześnie cały kompleks klasztorny wyposażył w system ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej zabezpieczając bezcenne dzieła sztuki sakralnej znajdujące się w świątyni i klasztorze. Przeor J. Kielech przyciągnął do klasztoru sponsorów, którzy wsparli prace renowacyjne wnętrz kościoła. Udało się odrestaurować cenne freski i obrazy znajdujące się zarówno w świątyni jak i klasztorze. Niektóre z liczących kilka wieków dzieł były po raz pierwszy poddane konserwacji.

Ojciec J. Kielech promuje na szeroką skalę w Polsce i za granicą leśniowskie sanktuarium, kontynuując działania swojego poprzednika o. Zb. Ptaka (uhonorowanego w 2009 r. Złotą Odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”). O. Jerzy Kielech był współautorem nowego wydania przepięknego albumu „Leśniów”, przedstawiającego historię sanktuarium i trzywiekową obecność w Leśniowie paulinów. Wspólnie z Ambasadą RP przy Watykanie i Fundacją Jana Pawła II w Rzymie prowadzi rozmowy w sprawie wystawienia w Watykanie i transmisji telewizyjnej na cały świat dzieła „Siedem pieśni Marii”, zaliczanego do najpiękniejszych oratoriów, a związanego z Leśniowem. Rozmowy te są daleko zaawansowane.

O. Kielech rozwinął odbywający się co roku (od 2005 r.) Festiwal Muzykujących Rodzin w wydarzenie o skali międzynarodowej, zapraszając do udziału polskie zespoły z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Rumunii, Słowacji i Węgier. Był inicjatorem zbiórek książek dla Polaków w krajach dawnego ZSRR. W ten sposób udało się przekazać naszym rodakom na Wschodzie kilka tysięcy lektur oraz podręczników do nauki języka polskiego i historii.

(przygotowanie i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)

13

LIS

2014

3612

razy

czytano