Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Remonty dróg gminnych.

Remonty dróg gminnych.

Droga w Suliszowicach Podlesiu jest praktycznie przygotowana do odbioru. Trwają ostatnie prace przy ul. Leśnej w Jaworzniku. Do remontu w tym roku pozostała ulica Długa w Wysokiej Lelowskiej. Rozstrzygnięto przetarg na remont ul. Kusocińskiego w Żarkach. Kilometr nowej nawierzchni do końca tego roku zostanie ułożony na ul. Kusocińskiego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg, w którym  rywalizowało sześć firm. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Myszków z siedzibą w Żarkach za cenę brutto 169 155,75 zł. Podpisanie umowy w najbliższych dniach. Realizacja zadania do końca roku.

- Ulica jest remontowana dzięki uzyskanej promesie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina dopłaca 20 proc. wartości zadania, 80 proc. to środki ministerialne – wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Na terenie gminy Żarki w tym roku trwają lub trwały prace przy remontach dróg finansowane ze środków uzyskanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Suma 769 086,43 zł jest wydatkowana łącznie na remont trzech ulic. Wykonano już prace na ul. Czarka w Żarkach, na finiszu są prace przy ul. Leśnej w Jaworzniku, w kolejce czeka jeszcze ul. Długa w Wysokiej Lelowskiej. Prace mają zakończyć się do 31 grudnia.

W ramach środków ministerialnych wykonano drogę w Suliszowicach Podlesiu. Pięć firm wystartowało do przetargu na  remont odcinka drogi w miejscowości Suliszowice-Podlesie. Wybrano ofertę  Firmy HUCZ Sp. z o.o. z Boronowna  z ceną brutto: 148 967,76 zł. Inwestycja jest już szykowana do odbioru.

W ramach realizowanych zadań prace polegają na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wyrównaniu i uzupełnieniu istniejącej podbudowy, wykonaniu asfaltu na jezdni o szerokości 3,5 m, po obu stronach wykonuje się utwardzone pobocza.
 

(Przygotowała i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)

24

LIS

2014

1894

razy

czytano