Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wsparcie dla przedsiebiorców.

Wsparcie dla przedsiebiorców.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

CEL PROJEKTU:
podniesienie poziomu innowacyjności  przedsiębiorstw poprzez  zapewnienie  im  kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.  Oferowane wsparcie może  przyczynić się do widocznego ulepszenia  funkcjonowania firmy,  podniesienia jej wydajności i efektywności, a także  poprawy jej konkurencyjności i pozycji  na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
do  31 grudnia 2015 roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BHP.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:
budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:
określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na  funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka: 
obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje  eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
określenie zasobów finansowych,
określenie kwalifikacji personelu,
określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
 wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
 monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia
Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.
Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy   innowacyjności.

KONTAKT:
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,
Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
Tel. 12 428 92  62
e-mail: targi@iph.krakow.pl
 

25

LIS

2014

1248

razy

czytano