Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 27 listopada, MGOK

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 27 listopada, MGOK

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 roku.
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 i art. 167 § 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 29a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Częstochowie postanawia:
1.     Zwołać w dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach przy ul. Moniuszki Sesję Rady Miejskiej w Żarkach.
2.    Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Żarkach, do czasu wyboru przewodniczącego rady, poprowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji,
3.    Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
4.    Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 r.
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Żarkach.
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3.Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Burmsitrza.
6. Ustalenie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żarkach.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
 

25

LIS

2014

1652

razy

czytano