Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Inauguracja kadencji 2014 2018.

Inauguracja kadencji 2014 2018.

Piętnastu radnych oraz burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski złożyli ślubowanie. Na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach zgłoszono dwóch kandydatów: Stanisławę Nowak i Andrzeja Jakóbczaka. W głosowaniu tajnym 10 głosami poparcia wybrano Stanisławę Nowak.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej wyłonionej w wyborach z dnia 16 listopada została zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie na dzień 27 listopada. Posiedzenie odbyło się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach. Przybyli radni, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, przewodniczący osiedli, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach oraz uczniowie Zespołu Szkół w Żarkach oraz Gminnego Gimnazjum. Była również obecna orkiestra dęta OSP pod kierunkiem kapelmistrza Henryka Rakowskiego. Odegrano Hymn Państwowy i obrady rozpoczął Radny Senior Alojzy Zieliński.

W pierwszej części przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej Aneta Nowakowska wręczyła radnym oraz burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. Treść ślubowania "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."  odczytał najmłodszy wiekiem w radzie Adam Zamora. Następnie ślubowanie złożyli: Okręg Wyborczy nr 1 - Stanisława Nowak, Okręg  wyborczy nr 2 - Roman Hamerla, Okręg Wyborczy nr 3 - Alojzy Zieliński,  Okręg Wyborczy nr 4 - Mariusz Pompa, Okręg Wyborczy  nr 5 - Monika Radosz, Okręg Wyborczy nr 6 - Adam Zamora, Okręg Wyborczy  nr 7 - Aneta Bernacka, Okręg Wyborczy  nr 8 - Andrzej Jakóbczak, Okręg wyborczy nr 9 - Wioletta Król, Okręg wyborczy nr 10 - Mirosław Jaskólski, Okręg Wyborczy nr 11 - Henryk Świerdza, Okręg Wyborczy 12 - Włodzimierz Skrzypiciel, Okręg wyborczy nr 13 - Barbara Pietruszewska, Okręg wyborczy nr 14 - Lidia Kowacka, Okręg wyborczy nr 15 - Paweł Labocha.

Ślubowanie złożył również burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. Treść ślubowania brzmiała następująco: Obejmując urząd burmistrza uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.

- Dziękuję bardzo za poparcie udzielone w wyborach. Dziękuję za zaufanie mimo brzydkiej kampanii wyborczej opartej na ulotkach zawierających nieprawdziwe informację – powiedział burmistrz Klemens Podlejski. – Obiecuję systematyczną pracę, realizację programu wyborczego i współpracę z Radą Miejską.

W czasie pierwszego posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Radna Lidia Kowacka zgłosiła radną Stanisławę Nowak, a radny Mirosław Jaskólski zgłosił radnego Andrzeja Jakóbczaka. Kandydaci zostali poproszeni przez radnego Mariusza Pompę o zaprezentowani się. Po wypowiedzi kandydatów przystąpiono do głosowania. Oddano 15 głosów ważnych, dziesięć oddano na radną Stanisławę Nowak, a pięć na radnego Andrzeja Jakóbczaka. Kontrkandydaci uścisnęli sobie dłonie.  Przewodnicząca Stanisława Nowak po przyjęciu gratulacji przejęła prowadzenie sesji od radnego Alojzego Zielińskiego.  W trakcie sesji radnym przedstawili się kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi i przewodniczący osiedli deklarując współpracę z nową radą w kadencji 2014 – 2018.


(przygotowała i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)


 

27

LIS

2014

4830

razy

czytano