Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Bezrobotni po szkoleniach mają zawód.

Bezrobotni po szkoleniach mają zawód.

Projekt z zakresu aktywnej integracji zbliża się do końca w działaniach przewidzianych na 2014 r.. Uczestnicy mają już za sobą szkolenia zawodowe. Wzięli w nich udział wszyscy uczestnicy projektu, łącznie 22 osoby. Osiem osób zakończyło kurs małej gastronomii z elementami organizacji imprez okolicznościowych, florystyką i obsługą kasy fiskalnej. Czterech mężczyzn ukończyło kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego w ZDZ Żarki, sześć kobiet zakończyło naukę w ramach kursu opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Cztery osoby ukończyły kurs kosmetyczki z elementami wizażu oraz pracownika administracyjno-biurowego. Jedna osoba zakończyła kurs komputerowy z elementami telepracy i sprzedaży internetowej. Trzy osoby zakończyły kurs prawa jazdy kat. B. Natomiast cała grupa 22 osób uczestniczyła warsztatach „Poznaj swoje prawa” prowadzonymi przez prawnika.

- Atutem tego projektu jest to, iż wszystkie zajęcia i kursy są całkowicie bezpłatne dla uczestników projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej w Żarkach – wyjaśnię Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. - Zadanie "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy  Żarki" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu biorą udział osoby bezrobotne korzystających z pomocy społecznej.

W każdej edycji projektu łączone są elementy z zakresu aktywnej integracji polegające m.in. na możliwości łączenia osoby bezrobotnej z rynkiem pracy poprzez możliwości zdobycia pracy lub szkolenia zawodowe, wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do godnego życia, a także lepszy dostęp do usług mogących wyeliminować pewne przeszkody napotykane przez niektóre osoby i rodziny w miarę włączania się w główny nurt społeczeństwa, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia (np. poprzez doradztwo, opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie w celu wyeliminowania niedostatków edukacyjnych, a także poprzez rehabilitację psychologiczną i społeczną).


""

10

GRU

2014

1348

razy

czytano