Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Sanktuarium z honorową odznaką.

Sanktuarium z honorową odznaką.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  została przyznana dla Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej i Klasztoru O.O. Paulinów w Żarkach-Leśniowie przez ministra kultury. Wręczenie odbyło się w dniu 6 stycznia. Odznaka jest przyznawana osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Wniosek o odznakę złożył burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski w 2014 roku. W Święto Objawienia Pańskiego (6.01.) około 60 samorządowców spotkało się i modliło w Sanktuarium Leśniowskim o pomyślność mieszkańców regionu i właśnie ten dzień został wybrany na przekazanie odznaki. Dekoracji dokonali Marszałek Województwa Śląskiego  Wojciech Saługa oraz burmistrz Żarek Klemens Podlejski. W uzasadnieniu do przyznania odznaki napisano:

„Zakonnicy z klasztoru w Leśniowie, od 1706 r., sprawują opiekę nad tamtejszym Sanktuarium Matki Bożej. To jedno z najstarszych i najważniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce. Już przed trzema wiekami, dzięki staraniom ojców paulinów, kościół popadający w ruinę udało się uratować i rozbudować, tworząc przy nim klasztor.

Zakonnicy z leśniowskiego klasztoru w czasach niewoli dawali schronienie powstańcom, żołnierzom, a w czasach komuny – działaczom ruchu oporu. Za tę działalność klasztor był represjonowany – w 1864 r. za pomoc paulinów dla uczestników Powstania Styczniowego, a wcześniej Powstania Listopadowego - ukazem cara Aleksandra III - został poddany na wiele lat kasacie. Także w czasie II wojny światowej okupant ograniczył funkcjonowanie leśniowskiego sanktuarium i klasztoru, przy którym w 1937 r. utworzono pauliński nowicjat (dziś jest to jedyny ośrodek na świecie, przygotowujący do życia konsekrowanego przyszłych paulinów). Również w czasach komuny represjonowano zakonników i kościół, bowiem ten klasztor nie tylko modlitwą podtrzymywał Polaków na duchu, ale był także miejscem spotkań osób prześladowanych przez władze komunistyczne. Dlatego, gdy w 1967 r. miało dojść do koronacji figury Matki Bożej Leśniowskiej ówczesne władze nie zgodziły się na uroczystości. Mimo działań operacyjnych SB, koronacja odbyła się z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych oraz przybyłych specjalnie na tę uroczystość prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i ówczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły.

Paulini z Leśniowa od kilkudziesięciu lat walczą o dobro rodziny. To spowodowało, że papież Jan Paweł II uznał Sanktuarium za, jako jedyne na świecie, Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych.

Każdego roku rośnie liczba pielgrzymów i turystów odwiedzających Leśniów. To zasługa paulinów którzy włączyli się do kampanii, popularyzującej uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na terenie której znajduje się ich klasztor. Leśniów zyskał sławę w kraju i za granicą także dzięki słynnemu oratorium leśniowskiemu „Siedem pieśni Maryi” (było ono wydarzeniem muzycznym w 2007 r.) a koncerty w Kielcach, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Zabrzu i Warszawie zgromadziły w sumie blisko 30 tysięcy widzów zaś płyty CD i DVD z prapremierowego koncertu oratorium były rozchwytywane zarówno przez znawców muzyki sakralnej jak i muzyki poważnej. O niezwykłości tego dzieła świadczy fakt, że płyta audio w niespełna rok po premierowym koncercie uzyskała status „platynowej płyty”. Obecnie czynione są starania by dzieło to zostało wystawione przed papieżem Franciszkiem w Watykanie.
Od 2005 r. w Leśniowie organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Muzykujących Rodzin. Obecnie festiwal ten należy do największych imprez muzycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a wśród jego uczestników były tak renomowane zespoły jak „Mazowsze” i „Śląsk”, „Skaldowie”, „Golec Orkiestra”, a także polskie zespoły z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Rumunii, Słowacji i Węgier.
Od 2006 roku paulini z Leśniowa są organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla młodzieży szkolnej, poświęconego rodzinie. Co roku, w konkursie uczestniczy kilka tysięcy uczniów z Polski oraz Polaków, mieszkających poza granicami ojczyzny.
Paulini wspierają też Polaków żyjących w krajach dawnego ZSRR, organizując zbiórki książek, które przekazują polskim dzieciom mieszkającym na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. W ten sposób udało się przekazać naszym rodakom na Wschodzie kilka tysięcy lektur oraz podręczników do nauki języka polskiego i historii.
Dzięki atmosferze jaką stworzyli paulini wokół leśniowskiego sanktuarium i klasztoru udało się przyciągnąć do tego miejsca środowiska biznesowe, które wsparły prace renowacyjne wnętrz liczącego prawie pięć wieków kościoła. Odrestaurowano także cenne freski i obrazy znajdujące się zarówno w świątyni jak i klasztorze. Niektóre z liczących kilka wieków dzieł były po raz pierwszy poddane konserwacji.

Paulini z Leśniowa są wydawcami i współautorami 19 książek dotyczących sanktuarium w Leśniowie oraz historii paulinów w Polsce. Wśród nich są cztery albumy o paulinach i leśniowskiej świątyni, które dokumentują nie tylko historię tego zakonu w Polsce, ale też pokazują bogactwo i tradycje kultury polskiej. Albumy te znalazły uznanie zarówno na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie jak i Międzynarodowych Targach Sztuki Sakralnej w Kielcach, Częstochowie, Rzymie i Wiedniu. Dwa z albumów („Leśniów – Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw” i „Nowicjat w Leśniowie”) zostały przetłumaczone na języki obce.

W 2013r. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej i klasztor O.O. Paulinów w Leśniowie uhonorowane zostały Złotą Odznaką „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.

(tekst: Katarzyna Kulińska-Pluta, UMIG Żarki, zdjecia: Mariusz Knieja http://knieja.info )
 

08

STY

2015

1617

razy

czytano