Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Budżet na 2015 r.

Ponad 10 milionów złotych Gmina Żarki zamierza wydać w tym roku na inwestycje. Wydatki będą wynosić ponad 33 miliony złotych. Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Żarkach.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarkach został podjęta jednogłośnie uchwała budżetowa. W Nowy Rok Gmina Żarki weszła z planem finansowym, który określa najważniejsze kierunki działania w 2015 roku.

- Dochody budżetu gminy na rok 2015 wynoszą  31.740.313,05 zł, w tym dochody bieżące - 26.148.412,05 zł, a  dochody majątkowe - 5.591.901 zł.  Wydatki ustalono w wysokości 33.458.617,13 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 23.328.488,68 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.130.128,45 zł – informuje Dorota Mucha, skarbnik Gminy Żarki.

W budżecie została stworzona rezerwa budżetowa 135 tys.  zł, na zarządzanie kryzysowe i wydatki nieprzewidziane.

- Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.718.304,08 zł stanowi deficyt, który będzie pokryty w całości  z zaciągniętego kredytu – wyjaśnia skarbnik Dorota Mucha. – Planujemy w tym roku spłacić 1 309 167,02 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- Nadal stawiamy na realizację szeregu zadań inwestycyjnych, bo to najbardziej interesuje mieszkańców i z tego też najczęściej jesteśmy rozliczani– mówi burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski. – Raczej trudno liczyć, iż w tym roku zostanie zrealizowanych szereg zadań z udziałem środków unijnych z nowego okresu programowania unijnego, ponieważ pierwsze konkursy zostaną zorganizowane w połowie roku.

W 2015 roku będzie kontynuowana inwestycja związana z przebudową Starego Młyna pod potrzeby Muzeum Dawnych Rzemiosł. Zaplanowano przebudowę ul. Leśniowskiej w Żarkach. Finansowana nadal będzie inwestycja związana z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Zawada, Jaroszów, Przybynów, Zaborze, Kotowice.

- Powstaje sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz modernizowane jest ujęcie wody w Zaborzu, Zawadzie i Kotowicach – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

W tym roku będą jeszcze realizowane płatności za zagospodarowanie turystyczne w Leśniowie.  - Trwa budowa świetlicy w Jaroszowie i główny ciężar wydatków zaplanowano na ten rok. Zadanie realizowane do końca czerwca tego roku z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizowana jest również przebudowa boiska sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach. Dokładane są również środki do międzygminnego szlaku konnego.

W 2015 roku wśród zadań majątkowych znalazły się również wydatki na wykonanie dokumentacji dla planowanych inwestycji: utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Żarkach, stworzenia mieszkań socjalnych w budynku po dawnej szkole podstawowej w Wysokiej Lelowskiej, budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Żarki, budowy drogi gminnej Wysoka Lelowska – Kępina, budowy drogi gminnej w Żarkach na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Kościuszki.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Małgorzata Banszczyk)

 

15

STY

2015

1248

razy

czytano