Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Świetlica wiejska „Przystań” w Wysokiej Lelowskiej otwarta

Świetlica wiejska „Przystań” w Wysokiej Lelowskiej otwarta

Oficjalne otwarcie świetlicy odbyło się 13 marca, którego dokonał burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. Nowe miejsce dla dzieci i młodzieży oraz organizacji pozarządowych urządzono w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Częstochowskiej.
W trakcie spotkania wystąpił zespół Wysoczanki, odbył się także pokaz Rycerskiej Drużyny Miasta Żarki. Świetlica otwiera się na całą społeczność sołectwa. Siedzibę tutaj ma Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wysoka Lelowska, zespół śpiewaczy Wysoczanki, Rycerska Drużyna Miasta Żarki. Koszty utrzymania placówki będzie ponosił Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach.

Informacja o świetlicy
Zadanie pn. Przystań na Wysokiej - świetlica środowiskowa w Wysokiej Lelowskiej zrealizowane zostało w wyniku pozyskania dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach (50 tys. zł),  ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej (10 tys. zł), z środków własnych gminy (41 682,59 zł).
Świetlicę utworzono w części budynku dawnej Szkoły Podstawowej w sołectwie Wysoka Lelowska. Szkołę zlikwidowano w 2003 roku, pozostał pusty, niszczejący budynek. Możliwość zorganizowania w części pustostanu bardzo potrzebnej dla wsi placówki pozwoliła równocześnie na zagospodarowanie części budynku.
Remont rozpoczęto w sierpniu 2007 r. W pierwszej kolejności wymieniono okna i parapety, drzwi, instalację grzewczą, wykonano remont toalet, obniżono sufit, wycyklinowano parkiet, pomalowano ściany, ocieplono elewację, a także położono papę termozgrzewalną. Prace remontowe wykonano głównie ze środków własnych. W czasie trwania remontu realizowano zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy. W świetlicy zatrudniony jest wychowawca, a także czynione są starania, o pozyskanie w ramach zatrudnienia subsydiowanego z PUP w Myszkowie, stażysty lub praktykanta. Osoba ta będzie miała odpowiednie przygotowanie – wykształcenie: pedagogiczne, psychologiczne, resocjalizacyjne. Do obowiązków pracowników palcówki należy zarówno kierowanie jej funkcjonowaniem jaki i praca z dziećmi w ramach założonego programu. Po zatrudnieniu już dodatkowej osoby świetlica czynna będzie sześć dni w tygodniu.
Zakres pracy z dziećmi to przede wszystkim pomoc w nauce, głównie w odrabianiu zadań domowych, udostępnianie książek, dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu, organizowanie zabaw, gier, konkursów, ponadto organizacja zajęć plastycznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych – pomoc w rozwiązywaniu problemów, zajęcia asertywności itp. Czynione są starania o pozyskanie instruktora do zajęć modelarskich.
Jest to kolejna baza na naszym terenie do twórczych działań i kształtowania dobrych wzorców  szczególnie dla młodych ludzi.


(Przygotowała: Katarzyna Kulińska  - Pluta, fot. Katarzyna Kulińska – Pluta)

17

MAR

2008

1621

razy

czytano