Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy.

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy.

Referenta ds. świadczeń rodzinnych , postępowania wobec  dłużników ali-mentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.
 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 6 osób
 2. Komisja w składzie:
  1)    Teresa Kowacka
  2)    Ewa Jaworska
  3)    Sławomir Dziwosz
 3. Po przeprowadzenie naboru (w tym postępowania konkursowego) wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów.

   
  Lp.Imię i nazwiskoAdresTest kwalifikacyjnyWynik
  rozmowy
  Punktacja Razem
  1
  Edyta KurpiosŻarki32
  10
  42
  2
  Agnieszka KimelKotowice24
  8
  32
  3
  Iwona SłaboszLudwinów20
  8
  28
  4
  Urszula MiśkiewiczŻarki Letnisko9
  6
  15


 4. Uzasadnienie wyboru:
  Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatem na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników i zaliczki alimentacyjnej jest Pan/i Edyta Kurpios ponieważ otrzymała największą ilość punktów. Kan-dydat pozytywnie przeszedł test i rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez komisję konkursową. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata spełniały wymogi formalne określone  w ogłoszeniu o naborze. Ponadto kandy-dat wykazał się niezbędną wiedzą dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników i zaliczki alimentacyjnej.

 5. Załączniki do protokołu:
  1)    kopia ogłoszenia o naborze,
  2)    kopie dokumentów aplikacyjnych  4 kandydatów,
  3)    wyniki:
  a)    oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych,
  b)    rozmowy kwalifikacyjnej.

Protokół sporządził:                               
18.03.2008 r. Ewa Jaworska
                 
                                   
Podpisy członków Komisji:
Teresa Kowacka
Ewa Jaworska
Sławomir Dziwosz


*Akceptuję/nie akceptuję


Teresa Kowacka
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

18

MAR

2008

1531

razy

czytano