Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nauczyciele z Unią Europejską za pan brat

Nauczyciele z Unią Europejską za pan brat

Patronem Szkoły Podstawowej w Żarkach jest biolog, przyrodnik i propagator ochrony środowiska. Zainspirował on nauczycieli do stworzenia projektu o charakterze ekologicznym i nastawionym na ochronę środowiska. Nauczyciele napisali wniosek i uzyskali dofinasowanie z Programu Erasmus Plus.
Projekt pt. „Jestem cząstką przyrody - organizowanie imprez naukowych w szkole” potrwa do końca 2016 roku. Instytucja, która uzyskała dofinasowanie jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach. Dofinasowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Projekt stworzyli nauczyciele w następującym składzie: Joanna Gil, Agnieszka Stróżna, Magdalena Surma, Anna Madejska, Beata Maślankiewicz, Mariola Pasikowska, Krzysztof Błaszczyk.
- Cele projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły, wymiana wiedzy, doświadczeń na temat nowoczesnych form organizowania imprez naukowych w szkole, przeniesienie zdobytej wiedzy do naszej instytucji i zastosowanie jej przy organizacji akcji wynikających z projektu, organizacja konkursów, olimpiad, quizów i wystaw o charakterze przyrodniczym i proekologicznym – wymienia Agnieszka Stróżna nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Żarkach.

- Liczy się również wzbogacenie umiejętności kadry w zakresie pracy projektowej i w zespołach z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, poprawienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym oraz zaistnienie jej na platformie europejskiej – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarkach Tadeusza Pakuła. – Najważniejsze jednak, że na projekcie skorzystają i uczniowie i nauczyciele. Cały czas istnieje potrzeba uświadamiania, jak ważna jest ochrona środowiska.

 

09

MAR

2015

1731

razy

czytano