Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szkolenia dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Koniec marca obfitował szkolenia w Urzędzie Miasta w Żarkach. W dniu 27 marca szkolili się przedsiębiorcy w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój własnych firm. Natomiast w ostatnim dniu marca przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Żarki.

Pierwsze szkolenie prowadził Grzegorz Poloczek z Agencja Rozwoju Lokalnego "Agrotur" S.A. Agencja ta została utworzona w 1996r. jako instytucja Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. Naszymi akcjonariuszami są m.in. 3 powiaty, 9 gmin, agencje rozwoju i inne instytucje i przedsiębiorstwa. Jest jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług posiadającym certyfikat na świadczenie usług zgodnie ze standardami jakości w zakresie doradztwa. Certyfikat ten potwierdza akredytację w KSU dla małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność Agencji skupia się w następujących obszarach: Obsługa europejskich programów pomocowych i przedakcesyjnych, Wspieranie rozwoju lokalnego, Doradztwo, Działalność wydawnicza i promocyjna.
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadziła Katarzyna Kulińska-Pluta z Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Szkolenie obejmowało część praktyczną oraz teoretyczną.

- Szkolenia zorganizowano ze względu na fakt znacznego zainteresowania aplikowaniem do różnego rodzaju funduszy – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski. – Inicjatorem szkoleń byli pracownicy referatu przedsięwzięć publicznych.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

01

KWI

2008

1175

razy

czytano