Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Kłopoty z odbiorem odpadów.

Kłopoty z odbiorem odpadów.

Gmina Żarki wezwała firmę Ochrona Środowiska do wykonywania usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki. Firma wyłoniona w przetargu nie realizuje usług zgodnie z harmonogramem. Kłopoty w odbiorze drastycznie pogłębiły się w ostatnich dniach. Odpady zmieszane i segregowane nie zostały odebrane z części Żarek, Suliszowic, Kotowic.

Gmina Żarki terminowo realizuje płatności wynikające z umowy zawartej po przetargu w ub. roku. Płatność z oferty przetargowej za odpady od mieszkańca wynosi 5,80 zł. Firma Ochrona Środowiska zażądała zwiększenia opłaty do 9,20 zł.  Gmina Żarki nie ma podstaw prawnych do płacenia więcej, niż stawka z przetargu.

W piśmie z dnia 25 marca 2015 r. wezwano Ochronę Środowiska do wykonywania odbioru zgodnie z harmonogramem oraz do uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, małych akumulatorów, uzupełniania worków do selektywnej zbiórki.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z nieprzestrzeganiem harmonogramu. Gmina Żarki podjęła już działania do wyłonienia firmy zastępczej, która odbierze odpady z posesji. Terminy odbiorów zostaną podane tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o śledzenie strony internetowej.

 

27

MAR

2015

1724

razy

czytano