Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Śląska Izba Rolnicza. Wybory.

Śląska Izba Rolnicza. Wybory.

Śląska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Zasady wyborów:
1.  Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się – jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej.
Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce
„WYBORY DO IZB ROLNICZYCH”
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do dnia
11 maja 2015 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40- 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.

5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

IZBA ROLNICZA – TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów:
Katowice 32 258 – 04 – 45,
Bielsko – Biała 33 814 – 91 – 79,
Częstochowa 34 368 – 15 – 12,
Racibórz 32 415 – 39 – 25,
Lubliniec 34 356 – 10 - 90

27

MAR

2015

1084

razy

czytano