Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Prace przy zabytkowym cmentarzu wojennym w Kotowicach.

Prace przy zabytkowym cmentarzu wojennym w Kotowicach.

Konserwacja kamiennego krzyża nagrobnego oraz pierwszy etap odbudowy muru z kamienia jurajskiego to lista zadań, które zostaną wykonane w tym roku na zabytkowym cmentarzu wojennym w Kotowicach. Cmentarz jest  unikatowym w skali wszystkich jurajskich obiektów tego typu.

Zadanie jest realizowane przez Gminę Żarki, ale we współpracy z Towarzystwem Jurajskim w Pilicy, które było inicjatorem podjęcia stosowanych zabiegów w obszarze obiektu. Gmina pozyskała zgodę na realizację prac od właściciela, czyli Parafii w Kotowicach, na podstawie dokumentacji przygotowanej przez firmę konserwatorską i Towarzystwo Jurajskie uzyskała również stosowne pozwolenia od konserwatora zabytków.

Rozpoczęto już pełen zakres robót. Prace przy ogrodzeniu mają być zrealizowane do 30 czerwca tego roku przez firmę D.P. Constructionlnvestements Dawid Przybyła z Wodzisławia Śląskiego.

- Odbudowa muru przywróci pierwotny wygląd założenia. Oryginał nie dotrwał do naszych czasów, zbudowano go w roku 1918 i najprawdopodobniej nie zaimpregnowano, co przyczyniło się do jego skruszenia i w konsekwencji rozebrania gruzowiska w roku 1937 – informuje Piotr Orman, prezes zarządu Towarzystwa Jurajskiego, przewodnik i miłośnik zagadnień militarnych związanych z  pierwszą wojną światową.

Za zmianą ogrodzenia przemawiały nie tylko historyczne względy. Nowy mur przyczyni się do lepszej ekspozycji cmentarza, uczyni go bardziej widocznym i rozpoznawalnym. Pól i znaków mogilnych nie będzie już przesłaniać intensywnie rozrośnięty stary żywopłot.

Pozyskane środki pozwolą jeszcze w tym roku na konserwację kamiennego krzyża nagrobnego majora Gerharda von Bassewitewitz. Konserwacja nagrobka zostanie ukończona do końca października tego roku. Zadanie wykonuje firma Abakus z Krakowa. 

- Budżet prac wynosi łącznie 26 tys. zł Gmina Żarki zapewniła 2 tys., Śląski Urząd Wojewódzki 14 tys. oraz Towarzystwo Jurajskie 10 tys. zł. Podpisane są odpowiednie porozumienia – mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki  Klemens Podlejski.

Cmentarz wojenny w Kotowicach jest unikatem w skali wszystkich jurajskich obiektów tego typu, tylko na nim można oglądać piękne pomniki nagrobne wykonane z piaskowca szydłowieckiego. Konserwacja tych unikalnych zabytków rozpoczęła się cztery lata temu z inicjatywy TJ. Jak dotąd pełną renowację i uzupełnienie brakujących elementów przeszły trzy z dziewięciu ustawionych tam pomników. Cmentarz wymaga opieki i stałych nakładów finansowych, w najbliższej przyszłości oprócz opisanych wyżej prac, które będą kontynuowane konieczna będzie wymiana drewnianych krzyży nagrobnych, które ustawiono kilka lat temu w zastępstwie skradzionych żeliwnych oryginałów. Obiekt jest cenny nie tylko z uwagi na swój zabytkowy charakter i niezwykły klimat jaki posiada ale także z uwagi na swoją wymowną symbolikę.

 

28

KWI

2015

1480

razy

czytano