Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Otwarcie kompleksu w ZS w Żarkach

Otwarcie kompleksu w ZS w Żarkach

W Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach odbyło się otwarcie nowego kompleksu gastronomiczno-konferencyjnego. Kompleks mógł powstać dzięki  wydatnej pomocy Powiatu Myszkowskiego. Szkoła, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Myszkowie, z roku na rok poprawia warunki, w jakich kształcą się uczniowie. Dziś jest to szkoła, która gwarantuje naukę na wysokim poziomie. O staraniach Powiatu Myszkowskiego i dyrekcji szkoły dążących do jak najlepszego wyposażenia poszczególnych sal lekcyjnych świadczy otwarty przed kilkoma dniami kompleks gastronomiczno-konferencyjny wraz z salami hotelarskimi.

Sale przeznaczone do nauki w zakresie gastronomii oraz usług hotelarskich prezentują się znakomicie. Zostały przystosowane do profesjonalnego kształcenia i posiadają szereg wszelkich niezbędnych akcesoriów, zgodnych ze
specyfiką danego zawodu.

Podczas uroczystości otwarcia kompleksu Dyrektor placówki Mariola Piątek szeroko omówiła przeznaczenie nowych sal, jak również podkreśliła dotychczasowe osiągnięcia szkoły zarówno w sferze wyposażenia, jak i osiągnięć edukacyjnych i wielu programów międzynarodowych, w których uczniowie szkoły biorą udział. Złożyła również podziękowania na ręce Starosty Dariusza Laseckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Jastrzębskiego
za dotychczasową pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć.

- Kompleks stanowi przykładowe miejsca pracy dla przyszłych barmanów, baristów, kelnerów, recepcjonistów, pracowników obsługi hotelowej. Nowe sale umożliwiają uczniom zderzenie się z organizacją i przydziałem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą naszym absolwentom na swobodne poruszanie się na rynku pracy - mówi Mariola Piątek.

Wśród gości zaproszonych znaleźli się również m.in. Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach Stanisława Nowak, Radni Powiatu Myszkowskiego - Jakub Grabowski, Józef Lazar, Mariusz Trepka, Jarosław Kumor, Krzysztof Klimek.

Samorządowcy - starosta Dariusz Lasecki i burmistrz Klemens Podlejski złożyli uznanie dla pracy dyrekcji szkoły i pogratulowali osiągnięć. Zadeklarował przy tym dalsze wsparcie Powiatu dla szkoły. Po części oficjalnej goście udali się na zwiedzanie nowego kompleksu, gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi.

Finansowanie nowych obiektów opiera się o przyjęty przez Radę Powiatu projekt "Profesjonalna edukacja inwestycją w naszą przyszłość", którego wartość wynosi 1.017,471 zł, w tym na zakup pomocy naukowych przeznaczono ok. 200,000 zł. Ponadto Zarząd Powiatu przeznaczył 136 tys. zł na remont całego kompleksu. 25 tys. zł pozyskano od sponsorów.

(tekst i zdjecia: Marcin Pilis, Starostwo Powiatowe w Myszkowie)

12

MAJ

2015

2009

razy

czytano