Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

25 lat Samorządności w Żarkach

25 lat Samorządności w Żarkach

W  dwudziestą piątą, srebrną rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów do rad gmin odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Żarkach. Z okazji jubileuszu do domu kultury zaproszono radnych i burmistrzów wszystkich kadencji od 1990 roku oraz osoby obecnie tworzące samorząd gminny oraz partnerów z innych szczebli samorządu terytorialnego.
Uroczystość rozpoczęto od odegrania Hymnu Państwowego przez orkiestrę dętą OSP Żarki  pod przewodnictwem kapelmistrza Henryka Rakowskiego, który pełnił funkcje przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach w latach 1998 – 2002r.
Spotkanie prowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach Stanisława Nowak. Wśród przybyłych gości powitała Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka, radną Sejmiku Województwa Śląskiego Krystynę Jasińską, starostę Powiatu Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, burmistrza Miasta Myszkowa Włodzimierza Żaka, burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Myszkowskiego Andrzeja Jastrzębskiego, radnych Powiatu Myszkowskiego:  Jarosława Kumora, Jakuba Grabowskiego i Mariusza Trepkę.  Powitano radnych siedmiu kadencji, kierowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy Żarki oraz sołtysów.

Burmistrz Klemens Podlejski w ramach swojego wystąpienia przypominał szczegóły związane z wprowadzaniem zasad samorządności w latach 1990 – 1994. Prezentacja w załączeniu.

- To była kolosalna zmiana. Dzisiaj z perspektyw ćwierć wieku można to dopiero ocenić znaczenie tej reformy samorządowej. Jest ona jedną z najbardziej udanych w naszym kraju w ostatnich latach. Tego zdania są nie tylko samorządowcy, ale i naukowcy oraz politycy – powiedział burmistrz Klemens Podlejski. – W 1990 roku wszystko było nowe. Uczyliśmy się  krok po kroku, z dnia na dzień. Nie było gotowych wzorów. Wszystko było wypracowane pod podstaw.

Starosta Dariusz Lasecki podkreślił, iż on może się uczyć od gmin samorządności, gdyż powiaty zaczęły funkcjonować od 1999 roku i doświadczenia gmin mają znacznie dłuższą tradycję. Natomiast burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak podkreślał rolę współpracy i dobre sąsiedzkie relacje.

Panowie burmistrzowie oraz starosta przyznali zgodnie, iż najważniejszą sprawą, która wszystkich dotyczy to szansa na modernizacje drogi wojewódzkiej 793. – Nasze wspólne starania zakończyły się sukcesem. Zarząd Województwa Śląskiego określił 12 maja najważniejsze zadania drogowe do realizacji w nowym okresie finasowania i wśród tych zadań znajduje się odcinek drogi między Myszkowem, a Żarkami – oświadczyli samorządowcy.

W trakcie sesji wręczono odznaki oraz statuetki. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Żarki - Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego" uchwałą z  miesiąca  kwietnia br. przyznała  pięć  Srebrnych Odznak Honorowych za Zasługi  Dla Województwa Śląskiego. Otrzymali je: Krzysztof Tabaka, Stanisława Nowak, Małgorzata Jędrycha-Gorczyca, Małgorzata Banaszczyk, Katarzyna Kulińska-Pluta. Odznaki przypiął wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruk wraz z radną Krystyną Jasińską.

Burmistrza Miasta i Gminy Żarki oraz sekretarz  Gminy Żarki Barbara Major wręczyli wyróżnionym samorządowcom  pamiątkowe statuetki. Otrzymali je Jerzy Pompa,  Henryk Rakowski, Stanisław Gradzik, Zbigniew Grabowski, Lidia Kowacka, Andrzej Jakóbczak, Henryk Świerdza, Zdzisław Tylkowski oraz pracownicy UMiG: Teresa Borówka, Teresa Gradzik, Monika Mizerska, Krystyna Banik, Teresa Myga, Bogusława Cacoń, Tadeusz Zamorowski, Zdzisława Motyl, Joanna  Zamorska, Dorota Mucha.

Pierwsze wybory samorządowe  w Polsce odbyły się w dniu 27 maja 1990 r. W wyborach tych radnymi zostali: Czyż Kazimiera, Duda Henryka, Gradzik Stanisław, Grucela Sabina, Kałuża Emil, Karol Lucjan, Kot Jerzy, Kot Stanisław, Krawczyk Józef, Lech Andrzej, Martyniak Henryk, Mizgała Marian, Mucha Zdzisław, Podlejska Jadwiga, Podlejski Klemens, Polak Andrzej, Pompa Jerzy, Świeciak Jan, Świeciak Stefan, Tabaka Krzysztof, Tylkowski Zdzisław, Wawrzyniak Józef, Zbiróg Stanisław, Zieliński Alojzy. Na pierwszej sesji  w dniu 2 czerwca 1990 r na Przewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Pan Jerzy Pompa. Na II sesji Rada wybrała na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego,.

II kadencja Rady 1994-1998. Wybory samorządowe odbyły się w dniu 19 czerwca 1994 r. W wyborach radnymi zostali: Brymora  Zenon, Chejduk Grażyna, Czyż Kazimiera, Duda Henryk, de Pytno-Flaczkiewicz Andrzej, Grabowski Zbigniew, Grabowska Danuta, Kluszczyński Leszek, Kot Jerzy, Lech Andrzej, Mucha Krzysztof, Płaczek Zbigniew, Podlejski Klemens, Sobierajski Stefan, Zdzisław Szymański  - a po Jego śmierci mandat objął Tabaka Krzysztof, Zamorowski Tadeusz, Zembik Zdzisław, Zieliński Alojzy, Zbiróg Stanisław, Żbikowski Tomasz. W dniu 4 lipca 1994 r Rada dokonała wyboru Henryki Dudy na funkcję Przewodniczącej Rady i  Andrzeja Lecha na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.

III kadencja 1998-2002. Wybory odbyły się w dniu 11 października 1998 r. W wyborach radnymi zostali: Leszek Kluszczyński, Mirosław Kruzel, Danuta Grabowska, Henryk Rakowski, Barbara Maślankiewicz, Klemens Podlejski, Małgorzata Jędrycha-Gorczyca, Zbigniew Grabowski, Janina Cuglewska, Andrzej Lech, Jerzy Kot, Arkadiusz Pilis, Tadeusz Zamorowski, Eugeniusz Kurowski, Ireneusz Sojka, Henryk Duda, Barbara Osińska, Zdzisław Zembik, Grażyna Chejduk, Krzysztof Mucha. W dniu 29 października 1998r. rada wybrała Henryka Rakowskiego na Przewodniczącego Rady, a Andrzeja Lecha na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.

IV kadencja  2002-2006 IV. Wybory odbyły się w dniu 27 października 2002 r. W wyborach radnymi zostali: Bogusław Radosz, Jan Maślanka, Henryk Szpak, Przemysław Maślankiewicz, Waldemar Podlejski, Małgorzata Jędrycha-Gorczyca, Janina Cuglewska, Andrzej Lech, Jerzy Kot, Stanisław Fiutek, Mieczysław Liwoch, Henryka Duda, Michał Kasprzyk, Lidia Kowacka, Arkadiusz Młynarski. W dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach bezpośrednich, w II turze  Burmistrzem Miasta i Gminy Żarki został wybrany Klemens Podlejski. W dniu 18 listopada 2002 r. rada dokonała wyboru Janiny Cuglewskiej na funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej.

V kadencja  2006-2010. Wybory odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r. W wyborach radnymi zostali: Janina Cuglewska, Bogusław Gosek, Andrzej Jakóbczak, Jerzy Kot, Lidia Kowacka, Bogusław Kowacki, Jan Kozak, Arkadiusz Młynarski, Stanisława Nowak, Wilhelm Patoń, Bogusław Radosz, Henryk Szpak, Henryk Świerdza, Zdzisław Tylkowski, Alojzy Zieliński. W dniu 28 listopada 2006 r na funkcję Przewodniczącej Rady została wybrana Stanisława Nowak, a 10 grudnia 2006 r w II turze wyborów Burmistrzem Miasta i Gminy Żarki został wybrany Klemens Podlejski.

VI kadencja 2010-2014. Wybory odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r.  W wyborach radnymi zostali: Jakub Jarosz, Alojzy Zieliński, Stanisława Nowak, Janusz Garncarz, Bogusław Kowacki, Tatiana Ośmiałowska, Andrzej Jakóbczak, Agnieszka Skorek, Wioletta Król, Roman Warta, Henryk Świerdza, Wilhelm Patoń, Bogusław Gosek, Lidia Kowacka, Paweł Labocha. Na inauguracyjnej sesji Rady  1 grudnia 2010 r na funkcję Przewodniczącej Rady została wybrana Stanisława Nowak. W wyborach bezpośrednich Burmistrzem Miasta i Gminy Żarki został wybrany Klemens Podlejski. W dniu 22 marca 2012 r doszło do zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady  Andrzej Jakóbczak został wybrany przewodniczącym.

VII kadencja  2014-2018. Wybory odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r. W wyborach radnymi zostali: Stanisława Nowak, Roman Hamerla, Alojzy Zieliński, Mariusz Pompa, Monika Radosz, Adam Zamora, Aneta Bernacka, Andrzej Jakóbczak, Wioletta Król, Mirosław Jaskólski, Henryk Świerdza, Włodzmierz Skrzypiciel, Barbara Pietruszewska, Lidia Kowacka, Paweł Labocha. Na inauguracyjnej sesji Rady  w dniu 27 listopada  2014 r na funkcję Przewodniczącej Rady została wybrana Stanisława Nowak. W wyborach bezpośrednich Burmistrzem Miasta i Gminy Żarki został wybrany  Klemens Podlejski.

W okresie ostatnich 25 lat odeszli radni: Śp.Zdzisław Szymański, Śp.Kazimiera Czyż, Śp.Stanisław Kot, Śp.Andrzej de Pytno-Flaczkiewicz, Śp.Zdzisław Zembik, Śp.Mirosław Kruzel, Śp.Arkadiusz Młynarski, Śp.Stefan Święciak, Śp.Stefan Sobierajski, Śp.Emil Kałuża. Pamięć tych osób została uczczona minutą ciszy Ich pamięci.
(fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

 

29

MAJ

2015

17731

razy

czytano