Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Uczniowie ZSZ w Żarkach ZDZ w Katowicach na stażach w Berlinie

Uczniowie ZSZ w Żarkach ZDZ w Katowicach na stażach w Berlinie

W dniach 10 – 30 maja 2015r. 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach ZDZ w Katowicach uczących się w zawodach kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunami Dianą Ciszewską-Gorgól oraz Mileną Lamch przebywało na trzytygodniowych stażach zawodowych w Berlinie w Niemczech w ramach programu Erasmus+ „Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości”. To był już czwarty projekt wspófinansowany z funduszy UE realizowany przez naszą szkołę, a drugi wyjazd uczniów na staże do Niemiec.

Przed wyjazdem uczniowie intensywnie przygotowywali się praktyk, zakończyli kurs języka niemieckiego oraz  odbyli szkolenia w ramach przygotowania kulturowego i pedagogicznego. Warsztaty te dodały im pewności siebie, nauczyły asertywności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Staże u pracodawców zorganizowała szkoła we współpracy z niemiecką instytucją Berlink, która zapewniła wyżywienie, noclegi oraz atrakcje: między innymi zwiedzanie „Museum Insel”, „Technisches Museum”, Bramy brandenburskiej, Alexander Platz, Potsdamer Platz i inne kulturalne imprezy. Przygotowanie do wyjazdu i cały pobyt w Niemczech wraz z podróżą i ubezpieczeniem, współfinansowany był z programu Erasmus+, a wszyscy uczestnicy otrzymali także kieszonkowe na bieżące potrzeby związane z pobytem.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali Certyfikaty Europass Mobilność. Dokumenty te potwierdzają nabyte umiejętności i doświadczenie, zwiększają szanse zatrudnienia oraz otwierają szerokie możliwości kontynuowania kariery zawodowej na rynku Unii Europejskiej.

Celem projektu „Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości” było poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie unijnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, w rzeczywistych warunkach pracy, kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamania stereotypów i barier. Udział w projekcie umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia i zwiększy szanse za znalezienie miejsca pracy.
Kucharze odbywali praktyki w dwóch restauracjach: Restaurant Neumann Gastronomische Betriebe oraz Abacus Restaurant .

Sześciu uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie pracowali w firmie budowlanej BECK Trockenbau GmbH, natomiast mechanicy pojazdów samochodowych pracowali w warsztacie samochodowym Contessa Handels- und Transport.
Praktykanci na zakończenie staży otrzymali listy gratulacyjne, w których pracodawcy bardzo wysoko ocenili umiejętności i zaangażowanie naszej młodzieży oraz podkreślili ich punktualność, rzetelność oraz sumienny stosunek do pracy. Swoje zadowolenie i uznanie wyrazili również poprzez zaproszenie do dalszej współpracy w postaci propozycji pracy w okresie wakacyjnym, jak również po ukończeniu szkoły. Szczególnie zaangażowani uczniowie zostali ponadto docenieni przez swoich pracodawców poprzez wręczenie dodatkowo wynagrodzenie pieniężnego.

Dyrektor ZSZ w Żarkach, uczniowie oraz opiekunowie składają serdeczne podziękowania Instytucji Berlink za pomoc w znalezieniu miejsc praktyk, zakwaterowania oraz zorganizowanie wizyt kulturowych, pracodawcom, którzy stworzyli szanse rozwoju podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych naszej młodzieży. Zadowoleni, docenieni oraz szczęśliwi z niecierpliwością cieszymy się na przyszłoroczny wyjazd.

 

22

CZE

2015

1937

razy

czytano