Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Żarki.

Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Żarki.

W gminie Żarki zbliża się do końca proces uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostała już tylko jedna miejscowość w kolejce – Wysoka Lelowska. Podstawowym plusem dla petentów jest skrócenie czasu oczekiwania na wypis i wyrys
z planu zagospodarowania przestrzennego. Trwa to w tej chwili około tygodnia. Dzięki zatwierdzeniu planów znacznie przybyło terenów rekreacji indywidualnej i usług turystycznych szczególnie pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe przy
ul. Koziegłowskiej i na Osiedlu Sportowców.

Uchwalenie planu zagospodarowania dla Wysokiej Lelowskiej wstępnie zaplanowano na maj. W dniu 29 lutego w trakcie sesji Rady Miejskiej uchwalono plan dla Jaworznika.
- Ten dokument czeka na uprawomocnienie. Nie ukazał się on w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Od momentu ukazania się musi minąć termin 30 dni, aby był
w pełni prawomocny – wyjaśnia Joanna Zamorska, inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego z Wydziału Przedsięwzięć Publicznych, Promocji Gminy i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Od 11 kwietnia będzie już obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów i Przybynów. W przypadku tych dwóch wsi złożono do planu znacznie więcej uwag, niż w samych Żarkach. Jak to tłumaczyć?
- W Ostrowie i Przybynowie jest szczególnie duże zainteresowanie odnośnie działek pod zabudowę rekreacyjną, letniskową, przeznaczenie nieruchomości pod usługi turystyczne.
Stąd taka liczba uwag. Tu też obrót ziemią jest jeden z największych – informuje Joanna Zamorska.

Najbardziej pracochłonny w opracowaniu okazał się plan dla Żarek ze względu na fakt największego skupiska ludzi. W mieście dopuszczono też najwięcej terenów pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową i produkcyjną. Zabudowa mieszkaniowa została dopuszczona z tyłu Osiedla 600-lecia. Obszar w tym wypadku przewidziany pod zabudowę jest niemal tak samo rozległy, jak istniejącej już osiedle. Przybędzie także działek budowlanych przy ul. Koziegłowskiej, nieopodal ulicy Młyńskiej, na Osiedlu Sportowców.

Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego jest najbardziej korzystne dla petentów. W praktyce oznacza ono znaczne skrócenie oczekiwania na wypisy i zaświadczenia z planu. Średni czas oczekiwania na wypis wynosi tydzień. We wniosku należy podać tylko numer działki, nie potrzeba załączać jakichkolwiek załączników. Od razu też otrzymuje się informację na temat możliwości zagospodarowania działki.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

14

KWI

2008

3456

razy

czytano