Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Złoty Krzyż Zasługi dla przeora Leśniowa.

Złoty Krzyż Zasługi dla przeora Leśniowa.

Ojciec Jerzy Kielech został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez wojewodę śląskiego Piotra Litwę. Medal został przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego.

Uroczysty moment wręczenia odbył się w miniony piątek (3.07.) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Odznaczenie przekazał wojewoda Piotr Litwa. Ojciec przeor Jerzy Kielech przyjął gratulacje od wręczającego, burmistrza Klemensa Podlejskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej w Żarkach Stanisławy Nowak, swojej mamy Ireny, Anity Garncarz, pracowników urzędu wojewódzkiego i gminnego.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. O. Jerzy Kielech od 30 lat jest zakonnikiem w Zgromadzeniu Ojców Paulinów.  Jest doktorem nauk Angelicum Università Pontificia San Tommaso w Rzymie. Od 1998 jest wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie.

Od 2010 pełni funkcję przeora Klasztoru przy Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych w Żarkach - Leśniowie, przy którym znajduje się jedyny na świecie pauliński nowicjat. O. J.Kielech jest nie tylko kapłanem i przełożonym wspólnoty zakonnej, ale także kustoszem liczącego blisko pięć wieków sanktuarium i kompleksu klasztornego. Po słynnej kradzieży koron z figury Matki Bożej Leśniowskiej o. Jerzy Kielech, dzięki ogromnej popularności i sympatii jaką się cieszy, zebrał środki na odtworzenie koron i w 2011, po poświęceniu ich przez papieża Benedykta XVI doprowadził do rekoronacji figury. Jednocześnie cały kompleks klasztorny wyposażył w system ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej zabezpieczając bezcenne dzieła sztuki sakralnej znajdujące się w świątyni i klasztorze. Przeor J.Kielech od kilku lat prowadzi prace renowacyjne wnętrz kościoła.


Przez pięć ostatnich lat o. Jerzy Kielech prowadził remont starego (zlikwidowanego w okresie międzywojennym) szpitala przyklasztornego i po zakończeniu prac budowlanych przekształci go w Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum to będzie wspierało rodziny, które w wyniku tragicznych zdarzeń znalazły się w traumatycznej sytuacji i bez względu na wyznanie otrzymują pomoc , także psychologiczną.

Ojciec J. Kielech promuje na szeroką skalę w Polsce i za granicą leśniowskie sanktuarium. Jest współautorem przepięknego albumu „Leśniów” przedstawiającego historię sanktuarium i trzywiekową obecność w Leśniowie paulinów. Wspólnie z Ambasadą RP przy Watykanie i Fundacją Jana Pawła II w Rzymie czyni starania w sprawie  wystawienia w Watykanie i transmisji telewizyjnej na cały świat dzieła „Siedem pieśni Marii” zaliczanego do najpiękniejszych oratoriów, a związanego z Leśniowem. Rozmowy te są daleko zaawansowane.

O. Kielech był inicjatorem zbiórek książek dla Polaków w krajach dawnego ZSRR. W ten sposób udało się przekazać naszym rodakom na Wschodzie lektury oraz podręczniki do nauki języka polskiego i historii.

Przeor ma już na swoim koncie Złota Odznakę Honorową  „Za zasługi dla woj. śląskiego” (2013r.) oraz Złotą Odznakę Honorową  „Zasłużony dla kultury polskiej” (2014r.).

 

07

LIP

2015

1554

razy

czytano