Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Magistrala wodna Gminy Żarki

Magistrala wodna Gminy Żarki

Zakończyła się kolejna duża inwestycja realizowana na terenie pięciu sołectw:  Zawada, Jaroszów, Przybynów, Zaborze, Kotowice. W efekcie powstała sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Upalny lipiec pozwolił na sprawdzenie nowych rozwiązań. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych.

- Gospodarka wodociągowa jest jedną z kluczowych na terenie Gminy Żarki – mówi burmistrz Miasta i Gminy Klemens Podlejski. –  Budowa nowego wodociągu dała nam  szansę, iż w razie awarii w jednej miejscowości, jesteśmy w stanie podać wodę z innego kierunku. Jest to bardzo korzystne dla odbiorców.

- W ramach projektu powstały  również  odcinki wodociągu w miejscach, w których nie było sieci dla przykładu podam ul. Częstochowską w Przybynowie – mówi Marek Strzelczyk, kierownik Zakładu usług Komunalnych w Żarkach.

Prace rozpoczęto w ub. roku, zakończono w połowie 2015 r. Zakres prac był następujący: wybudowano wodociąg Zawada-Jaroszów-Przybynów-Zaborze, powstały przyłącza  w ul. Częstochowskiej w Przybynowie, przebudowany został wodociąg z przyłączami w Zaborzu, zmodernizowane ujęcia wody w Zaborzu i Zawadzie, zabudowany stacjonarny agregat prądotwórczy w Kotowicach, co pozwoliło na zabezpieczenie energii elektrycznej dla strategicznego ujęcia wody w gminie.

- Drugi agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie będzie wykorzystany do zabezpieczenia energii elektrycznej na innych ujęciach wody w gminie w przypadku braku dostaw prądu – mówi burmistrz Klemens Podlejski.

Realizacją zadania zajmował się Zakład Usług Komunalnych, bo to ten podmiot złożył w 2014 roku wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zaborze, Przybynów, Jaroszów, Zawada, Katowice poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami. Projekt uzyskał dofinasowanie. Zadanie realizowała firma: ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak z miejscowości Mrozy. Wartość zadania: 4 734 183, 00 (w tym koszt robót budowalnych  4 551 000,00 zł), pozyskana dotacja to suma 2 688 299, 00 zł.


(przygotował i fot. Katarzyna Kulińska -Pluta)

 

08

LIP

2015

1699

razy

czytano