Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Remont drogi w Jaroszowie do końca września.

Remont drogi w Jaroszowie do końca września.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski podpisał umowę na remont ulicy w Jaroszowie. Zadanie o wartości blisko 100 tys. zł wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Myszków z siedzibą w Żarkach. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac to wrzesień tego roku.

Gmina Żarki otrzymała w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie w 2015r. zadania pn. "Remont ciągu dróg w Jaroszowie na długości 600mb".  Wysokość dotacji wynosić nie więcej jednak niż 80 proc.  wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

- Dwadzieścia procent dokładamy z budżetu Gminy Żarki. Przetarg już rozstrzygnięty, umowa podpisana – mówi burmistrz Klemens Podlejski.

P.R.D.M. Myszków Sp. z o.o. z Żarek złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na kwotę 97 858,80zł. Wartość dofinasowania wynosi 78 287,00 zł, pozostała kwota w wysokości 19 571,80 zł jest dokładana z budżetu Miasta i Gminy w Żarkach. W ramach zadania planuje się wykonanie remontu drogi i położenie nakładki asfaltowej na drodze, utwardzeniu poboczy.

 

12

SIE

2015

1313

razy

czytano